Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Thời khóa biểu

Lịch học dành cho lớp MBF Bordeaux 1
Lịch học chi tiết môn MBF 6104 – Quản trị ngân hàng trong nền kinh tế Việt Nam– Lớp MBF Bordeaux 1

Xem tiếp

Lịch học dành cho lớp VNU - Ben 14
Lịch học chi tiết môn MBA 541 – Thống kê doanh nghiệp – Lớp VNU B14
Lịch học chi tiết môn MBA 510 - Kinh tế học - Lớp VNU B14

Xem tiếp


 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn