Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Tin tức & Sự kiện

 

 

08/11 - Entrance examination for MBA Benedictine

Details:

1. Format: IELTS
2. Preparation: 04 lessons (8/12, 9/12, 10/12, 11/12)
3. Fee for preparation course: 500,000/ candidate
Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn