Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Lịch học dành cho lớp VNU - Ben 14

Lịch học chi tiết môn MBA 541 – Thống kê doanh nghiệp – Lớp VNU B14
 
 Buổi  Giờ  Ngày  Giảng viên  Địa điểm
 1  18h30 – 21h30  Thứ 6 ngày 8/1/2016  TS. Nguyễn Mạnh Thế  Phòng 505 Tầng 5 nhà E4 Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia HN
 2  9h00 – 12h00  Thứ 7 ngày 9/1/2016
 3  13h30 – 16h30
 4  9h00 – 12h00  Chủ nhật ngày 10/1/2016
 5  13h30 – 16h30
 6  18h30 – 21h30  Thứ 6 ngày 15/1/2016
 7  9h00 – 12h00  Thứ 7 ngày 16/1/2016
 8  13h30 – 16h30
 9  9h00 – 12h00  Chủ nhật ngày 17/1/2016
 10  13h30 – 16h30
 
Lịch học chi tiết môn MBA 510 - Kinh tế học - Lớp VNU B14 
 
Buổi Giờ Ngày Giảng viên Địa điểm
1 18h30 – 21h30 11/3/2016
TS. Bạch Ngọc Thắng
Phòng 505 Tầng 5 nhà E4 Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia HN
2 9h00 – 12h00 12/3/2016
3 13h30 – 16h30
4 9h00 – 12h00 13/3/2016
5 13h30 – 16h30
6 18h30 – 21h30 18/3/2016
7 9h00 – 12h00 19/3/2016
8 13h30 – 16h30
9 9h00 – 12h00 20/3/2016
10 13h30 – 16h30
 
Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn