Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Lịch học dành cho lớp MBF Bordeaux 1

Lịch học chi tiết môn MBF 6104 – Bank management in the Vietnamese economy – Lớp MBF Bordeaux 1
Buổi Giờ Ngày Giảng viên Địa điểm
1 18h30 – 21h30 Thứ 6 ngày 4/3/2016 TS. Lê Thanh Tâm Phòng 507 Tầng 5 nhà E4 Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia HN
2 9h00 – 12h00 Thứ 7 ngày 5/3/2016
3 13h30 – 16h30
4 9h00 – 12h00 Chủ nhật ngày 6/3/2016
5 13h30 – 16h30
6 18h30 – 21h30 Thứ 6 ngày 11/3/2016
7 9h00 – 12h00 Thứ 7 ngày 12/3/2016
8 13h30 – 16h30
9 9h00 – 12h00 Chủ nhật ngày 13/3/2016
10 13h30 – 16h30
Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn