Được thành lập vào tháng 5/2008, Trung tâm Giáo dục & Đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN có sứ mạng đào tạo ra những nhà quản lý giỏi về chuyên môn, tinh thông các kỹ năng: ngoại ngữ, quản lý, điều hành, có tầm nhìn và tư duy hệ thống để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường và thích ứng nhanh với những biến động của nền kinh tế.

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Được thành lập vào tháng 5/2008, Trung tâm Giáo dục & Đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN có sứ mạng đào tạo ra những nhà quản lý giỏi về chuyên môn, tinh thông các kỹ năng: ngoại ngữ, quản lý, điều hành, có tầm nhìn và tư duy hệ thống để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường và thích ứng nhanh với những biến động của nền kinh tế.

Nguyên tắc hoạt động và giảng dạy

Chất lượng đào tạo luôn là ưu tiên số 1 đối với các chương trình liên kết đào tạo của Trường ĐHKT-ĐHQGHN. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm Giáo Dục & Đào tạo quốc tế đặt ra những nguyên tắc sau khi phát triển các chương trình đào tạo quốc tế. Các chương trình đào tạo đều phải đạt những tuân chuẩn chung của quốc tế và mang lại hiệu quả học tập tốt nhất.

Các chương trình đào tạo chuyên ngành tài chính

Thạc sĩ QTKD chuyên ngành Tài chính/ Nguồn nhân lực liên kết Benedictine (Mỹ). Đại học Benedictine là trường đại học có lịch sử thành lập hơn 129 năm từ năm 1887 tại Lislie, Illinois, Chicago, Hoa Kỳ. Hiện trường có hơn 47 chuyên ngành đào tạo đại học, 11 chuyên ngành sau đại học và 2 chuyên ngành đào tạo Tiến sỹ. Quá trình đào tạo đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 

Chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu

Chất lượng đào tạo luôn là ưu tiên số 1 đối với các chương trình liên kết đào tạo của Trường ĐHKT-ĐHQGHN. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm Giáo Dục & Đào tạo quốc tế đặt ra những nguyên tắc sau khi phát triển các chương trình đào tạo quốc tế: 

  • Các đối tác cấp bằng và các chương trình đào tạo được kiểm định và công nhận trên toàn thế giới.
  •    Chương trình đào tạo giống như học tại các nước sở tại và có điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam.
  •  Đội ngũ giảng viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng trên thế giới, có kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức thực tiễn liên quan đến lĩnh vực giảng dạy.
  • Lấy khách hàng là trung tâm, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng
  • Môi trường học tập và cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế .

Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đang triển khai các chương trình Thạc sỹ và Cử nhân liên kết quốc tế chất lượng cao.

Các chương trình đào tạo quốc tế đều cấp phép và được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng – Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận.Bên cạnh đó, các chương trình đảm bảo các quy định về đào tạo như: giảng viên uy tín, áp dụng đúng khung chương trình của đối tác, kiến thức cập nhật, tài liệu nước ngoài, chất lượng phòng học tốt, cơ sở trang thiết bị học tập đầy đủ.

Fake replica watches buy replica watches best replica watches Fake Rolex high quality replica fake gold watches