Chính sách bảo mật

Cảm ơn quý vị đã quan tâm và tin tưởng vào Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị và đảm bảo tính riêng tư khi quý vị sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ quý vị khi quý vị đăng ký dịch vụ hoặc điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác mà quý vị cung cấp.

Sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà quý vị yêu cầu, cũng như để liên hệ và thông báo với quý vị về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý vị và không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của quý vị, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp.

Quyền lợi của quý vị:

Quý vị có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Để làm điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin ở trang Liên Hệ.

Chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và quy định của Chính Sách Bảo Mật này để đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất cho thông tin cá nhân của quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.