Điều khoản sử dụng

Xin chào và hoan nghênh quý vị đến với Trang Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi. Trang này mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng khi quý vị truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc quý vị chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được mô tả dưới đây. Nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

Bản Quyền:

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ, và các tài liệu khác, đều thuộc bản quyền của CITE hoặc các bên thứ ba có liên quan.

Quý vị không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền.

Sử Dụng Trang Web:

Quý vị cam kết sử dụng trang web này chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào áp dụng.

Quý vị không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây quấy rối hoặc gây hại cho hệ thống, máy chủ hoặc mạng của trang web này.

Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật thông tin.

Quý vị hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng trang web này có thể dẫn đến thu thập và xử lý thông tin cá nhân của quý vị, theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Thay Đổi Điều Khoản:

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thay đổi này có nghĩa là quý vị chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi.

Quý vị nên thường xuyên kiểm tra trang Điều Khoản Sử Dụng này để cập nhật các thay đổi mới nhất. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.