Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp mới nhất: Lời nhận xét thực tập tốt nghiệp của đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn

Sau khi sinh viên hoàn thành thời gian thực tập, lời nhận xét từ đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn là rất quan trọng để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp.

Nội dung trong lời nhận xét

Lời nhận xét từ đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn có vai trò đánh giá về kiến thức chuyên môn và ý thức chấp hành quy định của cơ quan. Nhà trường sẽ dựa vào những đánh giá này để ra quyết định xét tốt nghiệp cho sinh viên. Dưới đây là một số nội dung chính trong lời nhận xét:

Lời nhận xét của đơn vị thực tập – Mẫu 1

 • Nguyễn Văn A đã thực tập đầy đủ tại công ty TNHH ……………… trong thời gian từ ……….. đến …………
 • Chuyên cần, chăm chỉ, thực tập đều đặn, đầy đủ
 • Khả năng nắm bắt công việc nhanh, ứng dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn
 • Chịu khó học hỏi, cầu tiến trong công việc
 • Vui vẻ, hòa nhã với các anh chị trong công ty
 • Kết quả bài báo cáo thực tập với đề tài …………….. được đánh giá cao.

Lời nhận xét của đơn vị thực tập – Mẫu 2

 • Đơn vị thực tập: …………………………………………………..
 • Người hướng dẫn thực tập: ………………………………….
 • Sinh viên: …………………………………………………………..
 • Lớp: …………………………………………………………………..
 • Trường: …………………………………………………………….
 • Thời gian thực tập: …………………………………………….
 • Nội dung thực tập: ……………………………………………..
 • Nhận xét:
  • Trong thời gian thực tập tại ……………………. từ ngày …. đến ngày ….. sinh viên …………… đã có ý thức chấp hành nội quy của ……………, cố gắng học hỏi, nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động, tổ chức của đơn vị và tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn của mình.
  • Những nội dung trình bày trong luận văn của sinh viên …. là phù hợp với tình hình của đơn vị.

Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

TRƯỜNG ……
KHOA…………..

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

 • Họ tên sinh viên: ……………………………………………………………
 • Mã Sinh viên: ………………………………………………………………….
 • Lớp: ……………………………………………………………………………..
 • Sinh viên ……………….. đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng theo quy định.
 • Về nội dung: Báo cáo thực tập gồm 3 chương:
  • Chương I: ………………………………………………………………
  • Chương II: …………………………………………………………….
  • Chương III: …………………………………………………………….
   Nội dung báo cáo hợp lý, đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục chặt chẽ, văn phong mạch lạc.
 • Về ý thức: Tinh thần thái độ thực tập tích cực, có cố gắng để tìm hiểu thực tế công tác kế toán. Cầu tiến trong học tập.

Kết luận: Đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo thực tập và làm luận văn tốt nghiệp.

Điểm: …………………….. Bằng chữ: ………………………

……….., ngày….tháng….năm…
Giáo viên hướng dẫn

Image
Caption: Một bức ảnh minh họa cho việc nhận xét thực tập tốt nghiệp.