Cải thiện Chất lượng Giáo dục: Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có những thay đổi quan trọng

image
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Giáo dục là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất đối với sự phát triển của một đất nước. Để nâng cao chất lượng giáo dục, việc cập nhật các quy định liên quan đến giáo viên là rất cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT, một tài liệu quan trọng về chế độ làm việc và tiết dạy của giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập.

Thay đổi chế độ làm việc của giáo viên

Thông tư 15 đã đưa ra một số thay đổi đáng chú ý về chế độ làm việc của giáo viên. Theo đó:

1. Thời gian nghỉ hàng năm

Giáo viên được tính toán thời gian nghỉ hàng năm trong thời gian 2 tháng nghỉ hè. Điều này giúp giáo viên có thời gian nghỉ phép hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động và đồng thời đảm bảo chính sách đặc thù đối với giáo viên.

2. Định mức tiết dạy

Thông tư 15 đã thay đổi định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng và hiệu phó. Hiệu trưởng sẽ có 2 tiết/tuần x số tuần giảng dạy và các hoạt động giáo dục. Trong khi đó, hiệu phó sẽ có 4 tiết/tuần x số tuần giảng dạy và các hoạt động giáo dục. Điều này giúp định rõ chế độ giảm định mức tiết dạy cho các chức vụ kiêm nhiệm.

3. Giảm tiết dạy cho giáo viên

Thông tư 15 cũng đã bổ sung quy định về việc giảm tiết dạy cho một số giáo viên. Cụ thể:

  • Giáo viên chủ nhiệm ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần.
  • Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.
  • Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng được giảm 3 tiết/tuần.
  • Giáo viên kiêm bí thư Đảng bộ hoặc bí thư Chi bộ trường hạn I được giảm 4 tiết/tuần, các trường khác được giảm 3 tiết/tuần.
  • Giáo viên nữ trường dự bị đại học có con nhỏ từ 12 tháng tuổi trở xuống được giảm 3 tiết/tuần.

4. Quy đổi hoạt động chuyên môn

Thông tư 15 đã cung cấp quy định về quy đổi các hoạt động chuyên môn khác thành tiết dạy. Cụ thể:

  • Giáo viên tham gia công tác thanh tra sẽ được tính theo quy định tại Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT.
  • Mỗi tiết hướng dẫn nghiệp vụ sẽ được tính là 1.5 tiết định mức.
  • Mỗi tiết báo cáo trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo và báo cáo ngoại khóa sẽ được tính bằng 1.5 tiết định mức.

Như vậy, Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT đã mang đến những thay đổi quan trọng và cần thiết để cải thiện chất lượng giáo dục. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2017, góp phần tạo ra một môi trường giáo dục tốt hơn cho học sinh và giáo viên.

Hình ảnh: image. Mô tả: Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.