Yêu cầu về trình độ chuyên môn Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản từ 01/01/2024

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 27/2023/TT-BYT nhằm quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cũng như đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản.

Tiêu chuẩn đối với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản

  1. Trình độ chuyên môn và đào tạo: Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau đây:
  • Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ (được cấp chứng chỉ).
  • Có trình độ chuyên môn về y (bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh) từ trung cấp trở lên.
  1. Tự nguyện tham gia làm Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản.

  2. Có đủ sức khỏe để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Chức năng của Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản

Nhân viên y tế thôn, bản là người hỗ trợ trạm y tế xã trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại thôn, bản. Trong khi đó, Cô đỡ thôn, bản tham gia chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại thôn, bản.

Nhiệm vụ của Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản

Nhân viên y tế thôn, bản có nhiệm vụ tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu và các hoạt động y tế tại thôn, bản. Đối với người dân tại thôn, bản, họ cũng phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm, thực hiện sơ cứu ban đầu khi cấp cứu và tai nạn; tham gia chuyển tuyến với các trường hợp cấp cứu.

Ngoài ra, Nhân viên y tế thôn, bản còn xử trí ban đầu, chăm sóc một số triệu chứng và bệnh thông thường tại cộng đồng và chuyển đến cơ sở y tế khi cần. Các triệu chứng và bệnh thông thường bao gồm: ho, sốt, ngạt mũi, đau đầu, đau bụng, viêm đường hô hấp trên, tiêu chảy cấp, đau mắt đỏ, cảm cúm, sốt xuất huyết, sốt phát ban, viêm da dị ứng, dị ứng nổi mề đay, sởi, quai bị, chân-tay-miệng, và một số bệnh thông thường khác nếu có theo đặc điểm của từng địa phương.

Nhiệm vụ của Cô đỡ thôn, bản là chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và tham gia các hoạt động y tế tại thôn, bản. Tương tự như Nhân viên y tế thôn, bản, Cô đỡ thôn, bản cũng thực hiện sơ cứu ban đầu, xử trí các tai biến trong trường hợp đẻ rơi không kịp đến cơ sở y tế và đỡ đẻ thường ngôi chỏm cho phụ nữ có thai khi chuyển dạ không thể đến hoặc không kịp đến cơ sở y tế.

Thông tư 27/2023/TT-BYT sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Các Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản đang làm việc từ trước ngày này sẽ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của thông tư này.