Tuổi Sửu 1997 sinh con năm nào thì hợp 2023 – 2030

Năm 2023 có phải là năm đẹp để sinh con với tuổi Sửu 1997 không? Hay Tuổi Sửu 1997 sinh con năm nào thì hợp nhất? Những thông tin này được rất đông đảo cặp vợ chồng sinh năm 1997 quan tâm. Nếu bạn muốn tìm được cho gia đình mình 1 thành viên mới với độ hợp nhau cao nhất thì dưới đây sẽ là những thông tin hữu ích không nên bỏ qua.

Nói về cách tính tuổi sinh con đẹp nhất cho người tuổi Đinh Sửu 1997 thì bạn cần phải xét trong 2 trường hợp đó là cả bố và mẹ tuổi Sửu 1997 hoặc chỉ có bố hoặc mẹ thuộc tuổi Đinh Sửu 1997. Cùng Dieukhacmynghe.vn tìm hiểu về năm sinh con đẹp nhất cho tuổi Sửu 1997 ngay bạn nhé!

tuoi suu 1997 sinh con nam nao tot

1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu 1997 sinh con năm nào hợp nhất

Cả bố và mẹ tuổi Đinh Sửu thì bạn có thể tham khảo các năm sinh con dưới đây từ 2023 – 2030.

1.1 Bố mẹ sinh 1997 sinh con 2023 có hợp không?

 • Tiêu chí

  • Phân tích
  • Kết luận
 • Theo cung mệnh Ngũ Hành

  • Ngũ hành của bố là Thủy

  • Ngũ hành của Mẹ là Thủy

  • Ngũ hành của con là Kim

  • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

  • Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

  => Rất tốt (4/4 điểm)

 • Theo địa chi

  • Địa chi Bố : Sửu

  • Địa chi Mẹ : Sửu

  • Địa chi Con: Mão

  • Địa Chi của bố bình hòa với chi của con, chấp nhận được. Địa Chi của mẹ bình hòa với chi của con, chấp nhận được.

  => Bình hòa (2/4 điểm)

 • Thiên can xung hợp

  • Bố Thiên can là Đinh

  • Mẹ Thiên can là Đinh

  • Con Thiên can là Quý

  • Thiên Can của bố là Đinh tương khắc với Quý của con

  • Thiên Can của mẹ là Đinh tương khắc với Quý của con.

  => Không tốt (0/2 điểm)

  => Tổng số điểm về độ hợp nhau của bố mẹ sinh 1997 và con 2023 là 6/10 điểm. Đây là mức điểm Trung Bình nên bạn cũng có thể chọn sinh con vào năm này.

1.2 Bố mẹ sinh 1997 sinh con 2025 có hợp không?

 • Tiêu chí

  • Phân tích
  • Kết luận
 • Theo cung mệnh Ngũ Hành

  • Ngũ hành của bố là Thủy

  • Ngũ hành của Mẹ là Thủy

  • Ngũ hành của con là Hoả

  • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương tương khắc với Hoả của con.

  • Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương tương khắc với Hoả của con.

  => Không tốt (0/4 điểm)

 • Theo địa chi

  • Địa chi Bố : Sửu

  • Địa chi Mẹ : Sửu

  • Địa chi Con: Mão

  • Địa Chi của bố là Sửu tương hợp với Tỵ của con. Địa Chi của mẹ Sửu tương hợp với Tỵ của con.

  => Tốt (4/4 điểm)

 • Thiên can xung hợp

  => Bình Hòa (1/2 điểm)

  => Với độ hợp nhau là 5/10 điểm thì đây cũng năm khá đẹp để sinh con cho bố mẹ sinh năm 1997.

1.3 Chồng 1997 vợ 1997 sinh con 2027 có hợp không

 • Tiêu chí

  • Phân tích
  • Kết luận
 • Theo cung mệnh Ngũ Hành

  • Ngũ hành của bố là Thủy

  • Ngũ hành của Mẹ là Thủy

  • Ngũ hành của con là Thủy

  • Ngũ hành của bố là Thuỷ bình hòa với Thủy của con.

  • Ngũ hành của mẹ là Thuỷ bình hòa với Thủy của con.

  =>Bình hòa (2/4 điểm)

 • Theo địa chi

  • Địa chi Bố : Sửu

  • Địa chi Mẹ : Sửu

  • Địa chi Con: Mùi

  • Địa Chi của bố là Sửu tương hợp với Mùi của con. Địa Chi của mẹ Sửu ttương hợp với Mùi của con.

  => Tốt (4/4 điểm)

 • Thiên can xung hợp

  => Bình Hòa (1/2 điểm)

  => Tổng số điểm hợp nhau theo các tiêu chí phân tích này lên đến 7/10 điểm => Năm 2027 là một năm rất đẹp để cho vợ chồng sinh năm 1997 có thêm thành viên mới.

» Hướng dẫn: Cách tính cung mệnh theo ngày tháng năm sinh

1.4 Chồng 1997 vợ 1997 sinh con 2029 có hợp không

 • Tiêu chí

  • Phân tích
  • Kết luận
 • Theo cung mệnh Ngũ Hành

  • Ngũ hành của bố là Thủy

  • Ngũ hành của Mẹ là Thủy

  • Ngũ hành của con là Thổ

  • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương khắc với Thổ của con.

  • Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương khắc với Thổ của con.

  =>Không tốt (0/4 điểm)

 • Theo địa chi

  => Tốt (4/4 điểm)

 • Thiên can xung hợp

  => Bình Hòa (1/2 điểm)

  => Nếu chọn sinh con trong năm 2027 thì độ hợp nhau giữa con và bố mẹ sinh 1997 là 5/10 điểm.

1.4 Tuổi sửu 1997 sinh con 2030 có hợp không

 • Tiêu chí

  • Phân tích
  • Kết luận
 • Theo cung mệnh Ngũ Hành

  • Ngũ hành của bố là Thủy

  • Ngũ hành của Mẹ là Thủy

  • Ngũ hành của con là Kim

  • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương hợp với Kim của con.

  • Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương hợp với Kim của con.

  =>Rất tốt (4/4 điểm)

 • Theo địa chi

  • Địa chi Bố : Sửu

  • Địa chi Mẹ : Sửu

  • Địa chi Con: Tuất

  • Địa Chi của bố là Sửu Bình hòa với Tuất của con.

  • Địa Chi của mẹ Sửu Bình hòa với Tuất của con.

  => Bình hòa (2/4 điểm)

 • Thiên can xung hợp

  => Bình Hòa (1/2 điểm)

  => Như vậy năm 2030 cũng là một năm rất đẹp để vợ chồng tuổi 1997 sinh con với độ hợp nhau lên đến 7/10.

Đây là các năm đẹp nhất để vợ chồng 1997 sinh con từ 2023 – 2030. Nếu chọn sinh vào các năm 2024, năm 2026, năm 2028 thì số điểm hợp nhau chỉ có 3/10. Vậy nên những năm này không tốt.

» Tìm hiểu: Phong thủy hướng bàn làm việc theo tuổi hoặc mệnh

2. Năm sinh con tốt nhất cho bố/mẹ tuổi Đinh Sửu 1997

Trong các trường hợp này thì bạn cần phải xét tuổi của người còn lại. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

2.1 Bố tuổi 1997

2.1.1 Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào hợp?

Các năm sinh con tốt cho chồng 1997 và vợ 1996 từ 2023 – 2030 đó là:

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025, 2026 và 2027.

2.1.2 Chồng 1997 vợ 1999 sinh con năm nào hợp?

Đánh giá năm sinh con từ 2023 đến 2030 cho bố tuổi chồng 1997 và vợ 1999 là

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2025.
 • Năm sinh con bình hòa: 2026, 2027 và 2028.
 • Năm sinh con không tốt: 2024.

2.1.3 Chồng 1997 vợ 1998 sinh con năm nào đẹp nhất

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2025.
 • Năm sinh con bình hòa: 2026, 2027 và 2028.
 • Năm sinh con Không tốt: 2024.

2.1.4 Chồng 1997 vợ 2000 sinh con nào hợp

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2025, 2026 và 2027.
 • Năm sinh con hung: 2024.

2.2 Mẹ tuổi 1997

2.2.1 Chồng tuổi ngọ 1990 vợ tuổi sửu 1997 sinh con năm nào thì hợp?

 • Năm sinh con tốt: 2023, 2025 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2027.
 • Năm sinh con không tốt: 2024, 2026.

2.2.2 Chồng tuổi tân mùi 1991 vợ tuổi đinh sửu 1997 sinh con năm nào thì hợp?

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025 và 2027.
 • Năm sinh con không tốt: 2026.

2.2.3 Chồng 1992 vợ 1997 sinh con tuổi nào hợp?

 • Năm sinh con tốt: 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2023, 2024, 2025, 2026 và 2027.

2.2.4 Bố tuổi 1993 mẹ 1997 sinh con năm nào?

 • Năm sinh con tốt: 2025.
 • Năm sinh con bình hòa: 2023, 2024, 2026, 2027 và 2028.

2.2.5 Chồng 1994 vợ tuổi 1997 nên sinh con năm nào?

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2025.
 • Năm sinh con bình hòa: 2026 và 2028.
 • Năm sinh con xấu: 2024 và 2027.

2.2.6 Chồng 1995 vợ 1997 sinh con năm nào tốt?

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025 và 2027.
 • Năm sinh con xấu: 2026.

2.2.7 Chồng 1996 vợ 1997 sinh con năm nào tốt?

 • Năm sinh con tốt: 2023 và 2028.
 • Năm sinh con bình hòa: 2024, 2025, 2026 và 2027.

Tất cả những thông tin về năm sinh con hợp với bố/mẹ sinh năm 1997 đều được Dieukhacdamynghe phân tích trên các tiêu chí ngũ hành, địa chi và can chi. Và những thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo.

Hy vọng giải đáp Tuổi Sửu 1997 sinh con năm nào thì hợp từ bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong việc chọn năm đẹp đón thành viên mới của gia đình!