Chồng 1994 vợ 1998 sinh con năm nào hợp? Con tuổi nào là tốt nhất?

Bạn có thể xem thêm: Tuổi Quý Dậu 1993 sinh con năm 2024 Giáp Thìn có tốt không?

Tuổi chồng 1994 vợ 1998 có hợp nhau không?

Tuổi chồng 1994 vợ 1998 sinh con năm nào hợp và vợ chồng có hợp nhau không?

Để luận giải được vấn đề chồng 1994 vợ 1998 sinh con năm nào hợp; chúng ta cần tìm hiểu thêm về vấn đề tuổi chồng 1994 vợ 1998 có hợp không dựa vào 3 yếu tố Ngũ hành – Thiên can – Địa chi.

1. Ngũ hành sinh khắc

Theo tử vi, chúng ta có tuổi của chồng là mệnh Sơn Đầu Hỏa (Hỏa), tuổi của vợ là mệnh Thành Đầu Thổ (Thổ). Khi hết hợp hai mệnh này, chúng ta thấy Thổ sinh Hỏa. Do đó, mệnh của hai vợ chồng tương sinh tức là hợp nhau (đại cát). Vợ chồng ăn ở với nhau sẽ thuận hòa và luôn hỗ trợ lẫn nhau.

2. Thiên can xung hợp

Chúng ta có Thiên can của chồng là Giáp, người vợ là Mậu. Trong tử vi, Giáp và Mậu là hai Thiên can xung khắc lẫn nhau. Trong trường hợp này, người Thiên can của chồng đang xung khắc với Thiên can của người vợ. Tuy nhiên, đây lại là một điều thuận theo lẽ trời vì dương khắc âm, mạnh khắc yếu nên người chồng sẽ tiết chế người vợ.

3. Địa chi xung hợp

Địa chi của chồng là Tuất, vợ là Dần. Tuất và Dần là hai con giáp nằm trong tam hợp. Trong yếu tố này, chúng ta thấy tuổi chồng và vợ nằm trong tam hợp. Khi kết hợp sẽ hỗ trợ cho nhau nhiều điều trong cuộc sống thường ngày và đời sống hôn nhân.

Bạn có thể xem thêm: Tuổi Tân Mùi 1991 sinh con năm 2024 Giáp Thìn có tốt không?

Chồng 1994 vợ 1998 sinh con năm nào hợp?

Chồng 1994 vợ 1998 sinh con năm nào hợp? Sinh con năm 2024 được không?

Chồng 1994 vợ 1998 sinh con năm nào thì tốt? Để đánh giá được chồng tuổi Tuất vợ tuổi Dần nên sinh con năm nào; chúng ta sẽ xét qua 3 yếu tố Ngũ hành – Thiên can – Địa chi theo từng năm nhé.

1. Chồng 1994 vợ 1998 sinh con năm 2024 được không?

1.1 Tử vi tuổi Giáp Thìn 2024

Tử vi của những em bé sinh năm Giáp Thìn 2024 là thế nào? Những em bé tuổi này sẽ có ngày sinh từ 10/02/2024 – 28/01/2025 (dương lịch). Tóm lược như sau:

  • Mệnh: Phú Đăng Hỏa (Lửa ngọn đèn)
  • Mệnh hợp: Mệnh Thổ và Mộc
  • Mệnh khắc: Mệnh Kim và Thủy
  • Tuổi: Giáp Thìn
  • Cầm tinh: Con rồng
  • Tam hợp: Thân – Tý – Thìn
  • Tứ hành xung: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

1.2 Luận giải về tuổi chồng 1994 vợ 1998 sinh con năm 2024

Ba Mẹ Con Luận giải Ngũ hành Hỏa Thổ Hỏa Đại Cát (rất hợp) Thiên can Giáp Mậu Giáp Con bình thường với ba nhưng khắc với mẹ Địa chi Tuất Dần Thìn Con khắc với ba nhưng bình thường với mẹ