CÁCH HẠ ÁP BẰNG ĐIỆN TRỞ

Bạn có một thiết bị IC sử dụng nguồn điện 5V, nhưng lại chỉ có bộ nguồn 9V hoặc 12V. Vậy làm sao khi bạn cần gấp và không có cửa hàng gần đây? Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với bạn một cách đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm với việc sử dụng điện trở.

Làm thế nào để hạ điện áp này?

Thực tế, có nhiều cách để thực hiện việc này, và một trong những cách đơn giản và tiết kiệm nhất là sử dụng điện trở.

Với việc sử dụng điện trở, chúng ta có thể tạo ra một mạch phân áp để có được bất kỳ điện áp nào mà chúng ta muốn.

Để hiểu cách giảm điện áp, bạn chỉ cần hiểu cách hoạt động của mạch chia điện áp. Kỹ thuật này cho phép bạn lấy điện áp ban đầu và giảm nó xuống mức bạn mong muốn.

Làm thế nào để giảm điện áp xuống một nửa

Để giảm điện áp xuống một nửa, bạn chỉ cần kết nối hai điện trở có cùng giá trị (ví dụ: 2 điện trở 10KΩ) trong mạch phân áp.

Để chia đôi điện áp, bạn chỉ cần đặt hai điện trở có cùng giá trị kết nối nối tiếp và đặt một dây jumper giữa chúng. Khi đó, điện áp tại vị trí của dây jumper sẽ bằng một nửa giá trị của điện áp ban đầu.

Ví dụ, nếu điện áp ban đầu là 5V, sau khi áp dụng mạch phân áp, bạn sẽ có 2,5V. Điện áp ban đầu đã được giảm xuống một nửa.

Làm thế nào để giảm điện áp xuống bất kỳ giá trị nào

Đôi khi, bạn có thể không muốn giảm điện áp xuống một nửa. Bạn có thể chọn bất kỳ giá trị điện áp nào bằng cách sử dụng các giá trị điện trở phù hợp cho mạch phân áp.

Ví dụ, bạn có một mạch có nguồn điện 5V, nhưng bạn chỉ muốn cung cấp 3V cho một thành phần mạch cụ thể. Làm thế nào bạn có thể giảm điện áp từ 5V xuống còn 3V?

Bạn có thể làm điều đó bằng cách chọn các giá trị điện trở thích hợp trong mạch phân áp.

Công thức tính điện áp rơi trên điện trở R2 như sau:

VR2 = Vin.R2/(R1+R2)

Công thức này ban đầu không giúp chúng ta tìm ra giá trị R2 cần thiết để có được một giá trị điện áp cụ thể.

Nhưng nếu chúng ta sắp xếp lại công thức và giải R2, ta sẽ thu được công thức sau:

R2 = Vout.R1/(Vin - Vout)

Với Vin là điện áp nguồn vào, Vout là điện áp mà bạn muốn đạt được, R1 là giá trị điện trở bạn đặt cố định theo ý muốn, R2 là giá trị điện trở bạn cần tìm để đạt được điện áp Vout.

Đây là công thức mà bạn có thể sử dụng để chọn giá trị điện trở phù hợp để đạt được bất kỳ điện áp nào bạn muốn.

Ví dụ, nếu bạn có một nguồn điện 5V và muốn đạt được 3V, bạn có thể áp dụng công thức trên. Với R1 là 10KΩ, bạn sẽ thu được giá trị R2 = (V) (R1) / (VIN – V) = (3V) (10KΩ) / (5V – 3V) = 15KΩ. Vì vậy, bạn có thể sử dụng một điện trở 15KΩ như R2 và một điện trở 10KΩ như R1.

Hãy xem một ví dụ khác. Giả sử bạn có mạch tương tự như trên với nguồn điện 5V, nhưng bạn chỉ muốn đạt được 1V. Áp dụng công thức, với R1 là 10KΩ, bạn thu được giá trị R2 = (V) (R1) / (VIN – V) = (1V) (10KΩ) / (5V – 1V) = 2,5KΩ. Vì vậy, bạn có thể sử dụng một điện trở 2,5KΩ như R2 và một điện trở 10KΩ như R1.

Bạn có thể thấy rằng rất dễ dàng để đạt được bất kỳ giá trị điện áp nào với mạch phân áp điện trở như trên.

Đừng quên cùng nhau học hỏi nhiều hơn về PCB tại Group Dientuhay. Nếu bạn cần gia công PCB, hãy liên hệ ngay với Dientuhay!