TÌM HIỂU VỀ CỔNG LOGIC

Bạn làm trong ngành điện tử? Bạn cần tìm hiểu rõ về cổng Logic? Vậy bạn hãy đọc bài viết này để hiểu rõ hơn về cổng Logic.

Khái niệm các cổng logic

Cổng logic (logic gate) là thuật ngữ trong điện tử học dùng để chỉ mạch điện thực hiện một hàm Boole lý tưởng hóa. Cổng logic thực hiện phép toán logic trên một hoặc nhiều logic đầu vào và tạo ra một kết quả logic ra duy nhất. Cổng logic là các phần tử thực hiện các chức năng logic đơn giản nhất trong các sơ đồ logic và có ba loại chính: AND, OR, NOT. Cổng logic có nhiều đầu vào và chỉ có một đầu ra, tổ hợp các cổng logic có thể tạo ra các mạch logic thực hiện các hàm logic phức tạp hơn.

Bảng chân lý (Bảng sự thật)

Bảng chân lý được sử dụng để mô tả đáp ứng của mạch tại ngõ ra đối với các tổ hợp mức logic khác nhau tại các ngõ vào.

Phân loại các cổng logic

Quy định về mức 0 và mức 1 như sau: nếu IC của TTL thì mức 1 = 5V và mức 0 = 0V, nếu IC của CMOS thì mức 1 = Vdd và mức 0 = 0V.

Cổng OR (HOẶC)

Cổng OR có 2 hoặc nhiều lối vào và chỉ có một lối ra. Lối ra ở mức 1 khi có ít nhất một lối vào ở mức 1. Ta có bảng chân lý dưới đây:

Cổng AND (VÀ)

Cổng AND có 2 hoặc nhiều lối vào và chỉ có một lối ra. Lối ra chỉ ở mức 1 khi tất cả lối vào đều ở mức 1.

Cổng NOT (KHÔNG)

Cổng NOT có một lối vào và một lối ra. Nó thực hiện phép phủ định logic.

Cổng NAND (KHÔNG VÀ)

Cổng NAND là phép phủ định của cổng AND. Ta có bảng chân lý và giản đồ xung của cổng NAND.

Cổng NOR (KHÔNG HOẶC)

Cổng NOR là phép phủ định của cổng OR. Ta có bảng chân lý và giản đồ xung của cổng NOR.

Cổng Exclusive OR (HOẶC loại trừ)

Cổng EX-OR chỉ có 2 ngõ vào và thực hiện phép xor.

Cổng Exclusive NOR (KHÔNG HOẶC)

Cổng EX-NOR chỉ có 2 ngõ vào và thực hiện phép xnor.

Cổng khác dấu

Cổng 3 trạng thái là cổng logic có thêm trạng thái thứ ba, trạng thái này gọi là trạng thái treo ngoài hai trạng thái 1 và 0. Cổng logic 3 trạng thái được sử dụng trong trường hợp cần ghép kênh các tín hiệu cần truyền luân lưu trên một dây dẫn AB (bus).

Ứng dụng của các cổng logic

Các cổng logic được sử dụng trong nhiều ứng dụng như khóa nút nhấn, báo trộm bằng ánh sáng, điều chỉnh nhiệt độ, hệ thống tưới nước tự động, và cũng là các phần tử cấu thành nên các mạch tổ hợp như mạch giải mã, mạch mã hóa, mạch đa hợp, mạch giải đa hợp, v.v.

Đó là một số thông tin cơ bản về cổng logic mà bạn cần biết. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cổng logic và ứng dụng của chúng trong ngành điện tử.