Chỉnh lưu 3 pha

Trong lĩnh vực điện tử công suất, chỉnh lưu 3 pha là một trong những khái niệm quan trọng và hữu ích. Bài viết này sẽ giới thiệu về chỉnh lưu 3 pha, cùng với các sơ đồ, công thức và ứng dụng của nó. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chỉnh lưu 3 pha và cách nó có thể ảnh hưởng đến công suất và chất lượng chỉnh lưu.

Chỉnh lưu m pha

Để hiểu về chỉnh lưu 3 pha, chúng ta cần tìm hiểu về chỉnh lưu m pha trước. Các sơ đồ chỉnh lưu m pha có thể được thể hiện như sơ đồ tia một pha và tia hai pha. Điều này có nghĩa là mỗi nhánh của sơ đồ nối tiếp sẽ được coi như một tia.

Chúng ta có thể xây dựng chỉnh lưu tia m pha từ m nguồn mắc hình sao và m điốt. Trong thực tế, góc lệch pha giữa các pha kế tiếp nhau thường là Δφ = 2π/m.

Sơ đồ và biểu đồ

Để tăng công suất và giảm đập mạch, chúng ta có thể sử dụng sơ đồ ba pha hoặc nhiều pha hơn. Khi số pha tăng lên, tần số của hài cơ bản cũng tăng và bằng hai lần tần số điện áp nguồn cung cấp (2f).

Khi tần số của hài cơ bản tăng, kích thước và giá thành các bộ lọc cửa ra của chỉnh lưu giảm đi. Nếu số pha hay tần số hài cơ bản tăng lên m lần so với tần số nguồn (mf), thì kích thước và giá thành bộ lọc giảm đáng kể.

Để đơn giản trong tính toán, chúng ta có thể chọn gốc thời gian trùng với thời điểm t = π/m. Khi đó, điện áp ra trong giai đoạn từ π/m đến 2π/m có thể được biểu diễn theo hàm côsin và trị trung bình của điện áp ra được xác định theo công thức.

Chỉnh lưu cầu ba pha – chỉnh lưu ba pha

Chỉnh lưu cầu ba pha là một trong những ứng dụng phổ biến của chỉnh lưu 3 pha. Được sử dụng trong dải công suất lớn, sơ đồ mạch của chỉnh lưu cầu ba pha là một phương pháp hiệu quả.

Sơ đồ và biểu đồ

Sơ đồ của chỉnh lưu cầu ba pha được trình bày trong hình dưới.

Công thức

Trong chỉnh lưu cầu ba pha, luôn có hai điốt cùng dẫn và theo thứ tự sau: 12, 23, 34, 45, 56 và 61. Trong đó, một thuộc nhóm anốt và một thuộc nhóm katốt.

Điện áp ra trung bình có thể được xác định cho một chu kỳ đập mạch. Biểu đồ cho thấy trong giai đoạn từ 0 đến Π/6, điện áp ra có thể được biểu diễn bằng hàm côsin.

Vì tính đối xứng của hàm côsin, trị trung bình của điện áp ra có thể được xác định theo trị trung bình trong khoảng từ 0 đến Π/6 (Vm là biên độ điện áp pha). Khi đó, ta có trị hiệu dụng Vdhd của điện áp ra.

Nguồn tham khảo: Slide bài giảng “Mạch chỉnh lưu ba pha” – Tác giả: Thầy Nguyễn Khắc Thủy Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự.

Chúng tôi hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu thêm về chỉnh lưu 3 pha và các ứng dụng của nó. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần tư vấn về thiết bị điện tử, hãy để lại bình luận phía dưới hoặc liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng!