Mạch khuếch đại đảo ngược sử dụng Op-amp: Tăng cường và đảo ngược tín hiệu điện

Mạch khuếch đại đảo ngược là một bộ khuếch đại đặc biệt sử dụng op-amp, cho phép đầu ra của nó có dạng sóng ngược pha so với đầu vào. Với mạch này, chúng ta có thể khuếch đại tín hiệu đầu vào với một hệ số tăng (độ lợi) cụ thể, trong khi đảo ngược pha của nó. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về mạch khuếch đại đảo ngược sử dụng op-amp và ứng dụng của nó.

Sự hoạt động của mạch khuếch đại đảo ngược

Trong mạch khuếch đại đảo ngược, tín hiệu đầu vào được kết nối với chân đầu vào đảo ngược của op-amp thông qua một điện trở đầu vào. Mạch này sử dụng điện trở phản hồi và điện trở đầu vào để xác định độ lợi (Av) của bộ khuếch đại. Điện áp khuếch đại đảo ngược được tính bằng phương trình Av = – Rf / R1. Tín hiệu khuếch đại đảo ngược sẽ có sẵn trên đầu ra của mạch.

Dưới đây là sơ đồ mạch của bộ khuếch đại đảo ngược cơ bản sử dụng op-amp:

Sơ đồ mạch

Ưu điểm và ứng dụng

Mạch khuếch đại đảo ngược sử dụng op-amp có nhiều ưu điểm và ứng dụng đáng chú ý. Với độ lợi có thể được điều chỉnh và khả năng đảo ngược pha của tín hiệu, nó rất hữu ích trong việc xử lý và điều chỉnh tín hiệu và dữ liệu điện. Dưới đây là biểu đồ dạng sóng đầu vào và đầu ra của mạch khuếch đại đảo ngược sử dụng op-amp:

Biểu đồ sóng

Ứng dụng phổ biến của mạch này bao gồm trong các bộ khuếch đại âm thanh, mạch kỹ thuật số, mạch đồng hồ và nhiều ứng dụng khác liên quan đến xử lý tín hiệu.

Ứng dụng của IC uA741

IC uA741 là một IC khuếch đại hoạt động phổ biến nhất, được sử dụng trong mạch khuếch đại đảo ngược đơn giản. Nó cung cấp hiệu suất cao và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm bộ tích hợp, bộ phân biệt, tín hiệu điện áp và nhiều hơn nữa. IC uA741 có dải điện áp cung cấp rộng (+/- 22V DC) và độ lợi vòng hở cao.

Dưới đây là sơ đồ mạch khuếch đại đảo ngược sử dụng IC uA741:

Mạch khuếch đại đảo ngược sử dụng uA741

Trong mạch này, tín hiệu đầu vào được kết nối với chân đảo ngược của IC (chân số 2), trong khi chân không đảo được nối đất. Điện trở đầu vào (R1) và điện trở phản hồi (Rf) giúp xác định độ lợi của mạch. Để có hiệu suất tốt, mạch cần được lắp ráp và nối với nguồn điện được điều tiết và lọc tốt. Điều này giúp tránh nhiễu từ nguồn cấp và đảm bảo mạch hoạt động đúng hiệu suất. Khi lắp ráp trên bo mạch, bạn cũng nên sử dụng đế IC để giữ IC vững chắc trên bo mạch.

Qua bài viết này, chúng ta đã hiểu thêm về mạch khuếch đại đảo ngược sử dụng op-amp và ứng dụng của nó. Mạch này mang lại sự linh hoạt và khả năng xử lý tín hiệu điện, đồng thời cho phép chúng ta điều chỉnh độ lợi và đảo ngược pha của tín hiệu theo nhu cầu.

FEATURED TOPIC