Cách đọc giá trị điện trở qua mã màu

Điện trở là một thành phần quan trọng trong mạch điện và tồn tại trong hầu hết các thiết bị điện tử. Nó có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh dòng điện và áp suất điện trong mạch, cũng như tham gia vào các mạch tạo dao động. Điện trở cũng có khả năng tạo ra nhiệt lượng và được sử dụng trong một số ứng dụng cần thiết.

Cách đọc giá trị điện trở qua mã màu

Mã màu được sử dụng để đọc giá trị của điện trở khi không có đồng hồ đo điện trở. Dưới đây là bảng mã màu để bạn có thể dễ dàng đọc giá trị của điện trở:

Cách đọc giá trị điện trở qua mã màu

Đối với điện trở có 4 vạch màu, mỗi vạch màu có ý nghĩa như sau:

  • Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở.
  • Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở.
  • Vạch màu thứ ba: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10, nhân với giá trị điện trở.
  • Vạch màu thứ tư: Chỉ giá trị sai số của điện trở.

Đối với điện trở có 5 vạch màu, mỗi vạch màu có ý nghĩa như sau:

  • Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở.
  • Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở.
  • Vạch màu thứ ba: Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở.
  • Vạch màu thứ tư: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10, nhân với giá trị điện trở.
  • Vạch màu thứ năm: Chỉ giá trị sai số của điện trở.

Dưới đây là ví dụ để bạn hiểu rõ hơn:

Cách đọc giá trị điện trở qua mã màu

Trong ví dụ trên, giá trị của điện trở ở vị trí bên trái được tính như sau: R = 45 × 10^2 Ω = 4,5 KΩ. Vòng màu cuối cho biết sai số của điện trở là 5%, tương ứng với màu kim loại vàng.

Điện trở ở vị trí giữa có giá trị được tính như sau: R = 380 × 10^3 Ω = 380 KΩ. Vòng màu cuối cho biết sai số là 2%, tương ứng với màu đỏ.

Điện trở ở vị trí bên phải có giá trị được tính như sau: R = 527 × 10^4 Ω = 5270 KΩ. Vòng màu cuối cho biết sự thay đổi giá trị của điện trở theo nhiệt độ là 10 PPM/°C.

Lưu ý rằng đối với các điện trở có số vòng màu từ 5 trở xuống, vị trí bị trống không có vòng màu sẽ được đặt về phía tay phải trước khi đọc giá trị. Đối với các điện trở có độ chính xác cao và có tham số thay đổi theo nhiệt độ, vòng màu tham số nhiệt sẽ có chiều rộng lớn hơn và được xếp về bên tay phải trước khi đọc giá trị.

Đối với các điện trở cố định, sai số có thể lên đến 20%, vì vậy không cần thiết phải có tất cả các giá trị số. Các giá trị số như 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 200,… đã đủ để sử dụng trong các mạch điện thông thường.

Đọc giá trị của điện trở thông qua mã màu là một kỹ năng quan trọng cho mọi người làm việc trong lĩnh vực điện tử. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn hiểu rõ hơn về cách đọc giá trị của điện trở qua mã màu.

Trích Nguyên Nguồn: ST