Quy định về quy trình khám sức khỏe để đi học, đi làm việc

Quy trình khám sức khỏe là một phần quan trọng đối với việc đi học hoặc đi làm. Để hiểu rõ hơn về quy định này, hãy xem những điểm chính sau đây:

Đối tượng khám sức khỏe

 • Khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe là yêu cầu đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam.
 • Khám sức khỏe cũng áp dụng cho học sinh, sinh viên và người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp như khám bệnh ngoại trú, nội trú, khám giám định y khoa, khám giám định pháp y, khám chứng thương, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe đối với đối tượng quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cũng như khám sức khỏe đối với các ngành, nghề đặc thù.

Chi phí khám sức khỏe

 • Tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu khám sức khỏe phải trả chi phí theo mức giá được quy định bởi cơ quan nhà nước hoặc theo thỏa thuận giữa hai đơn vị.
 • Có các trường hợp được miễn hoặc giảm chi phí khám sức khỏe theo quy định của pháp luật.
 • Người được khám sức khỏe có yêu cầu cấp từ hai giấy khám sức khỏe trở lên phải nộp thêm phí cấp giấy khám sức khỏe.

Hồ sơ khám sức khỏe

 • Đối với người từ 18 tuổi trở lên, giấy khám sức khỏe phải được làm theo mẫu quy định, có dán ảnh chân dung và có hiệu lực trong thời gian không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.
 • Đối với người chưa đủ 18 tuổi, giấy khám sức khỏe cũng được làm theo mẫu quy định, có dán ảnh chân dung và có hiệu lực trong thời gian không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.
 • Đối với người không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, hồ sơ khám sức khỏe phải bao gồm giấy khám sức khỏe và văn bản đồng ý của thân nhân người bệnh.
 • Đối với người được khám sức khỏe định kỳ, hồ sơ khám sức khỏe bao gồm sổ khám sức khỏe định kỳ và giấy giới thiệu từ cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc.

Quy trình khám sức khỏe

 • Người đến khám sức khỏe phải nộp hồ sơ theo mẫu quy định tại cơ sở khám sức khỏe.
 • Cơ sở khám sức khỏe sẽ đối chiếu ảnh trong hồ sơ khám sức khỏe với người đến khám, đóng dấu giáp lai vào ảnh và kiểm tra giấy tờ tùy thân hợp lệ của thân nhân người bệnh.
 • Sau đó, họ sẽ hướng dẫn quy trình khám sức khỏe và cung cấp kết quả khám sức khỏe cho người được khám sức khỏe hoặc người giám hộ (nếu có).

Cấp và lưu giấy khám sức khỏe

 • Giấy khám sức khỏe sẽ được cấp 01 bản cho người được khám và 01 bản lưu tại cơ sở khám sức khỏe.
 • Thời gian lưu hồ sơ giấy khám sức khỏe tuân theo quy định của Bộ Y tế.
 • Trong trường hợp người được khám sức khỏe yêu cầu nhiều bản giấy khám sức khỏe, cơ sở khám sức khỏe sẽ nhân bản theo quy định của Chính phủ về công tác văn thư.
 • Giấy khám sức khỏe có thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe, trong khi kết quả khám sức khỏe định kỳ có giá trị theo quy định của pháp luật.

giấy khám sức khỏe
Giấy khám sức khỏe là một phần quan trọng trong quy trình đi làm và đi học

Nguồn: Hứa Nguyên