Thông tư 19/2022/TT-BYT: Hướng dẫn xây dựng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Nhà nước

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 19/2022/TT-BYT, hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước. Thông tư này đã đi vào hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2023, nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Chương I: Quy định chung

Thông tư quy định về nội dung, nguyên tắc và cách tính định mức kinh tế – kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Điều này bao gồm định mức lao động trực tiếp, định mức thuốc và vật tư y tế, cũng như định mức trang thiết bị sử dụng trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Chương II: Cách tính định mức kinh tế – kỹ thuật

Thông tư quy định cách tính định mức lao động trực tiếp, định mức thuốc và vật tư y tế, cũng như định mức trang thiết bị. Định mức lao động trực tiếp được tính dựa trên số lượng người, số giờ và trình độ chuyên môn của người lao động. Định mức thuốc và vật tư y tế được xác định dựa trên danh mục và chủng loại cần thiết sử dụng, cùng với tỷ lệ hao hụt.

Chương III: Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành

Thông tư quy định tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm thẩm định định mức kinh tế – kỹ thuật, trong khi Vụ Kế hoạch – Tài chính tham mưu và phối hợp với các cơ quan khác trong việc xây dựng định mức. Cục trưởng, vụ trưởng, chánh văn phòng và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, cũng như các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

ministry
Ministry of Health – Bộ Y Tế (Image source: example.com)

Thông tư 19/2022/TT-BYT là nỗ lực của Bộ Y tế trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân. Nhờ định mức kinh tế – kỹ thuật rõ ràng, các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sẽ được cung cấp một cách hiệu quả và công bằng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website chính thức của Bộ Y tế.

FEATURED TOPIC

hihi