Vai Trò Quan Trọng Của Điện Trở Shunt Trong Ampe Kế

Hãy cùng Hioki khám phá vai trò không thể thiếu của điện trở shunt trong ampe kế!

Điện trở shunt là một thành phần quan trọng được sử dụng để đo dòng điện trong một mạch. Còn được gọi là shunt hiện tại hoặc amperometer shunt, nó hoạt động bằng cách đo điện áp rơi trên một điện trở biết trước. Theo định luật Ohm, chúng ta biết rằng V = I x R, hoặc nếu ta giải đề phương trình theo I, ta có I = V / R. Ở đây, I là dòng điện, V là điện áp và R là điện trở. Khi biết điện trở và đo được điện áp rơi, chúng ta có thể xác định dòng điện chảy qua mạch.

Vai Trò Của Điện Trở Shunt Trong Ampe Kế

Điện trở shunt đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đo dòng điện, nhằm tránh hỏng ampe kế do dòng điện quá lớn hoặc đột ngột tăng cao. Chúng thường có điện trở nhỏ, được chỉ định cẩn thận để không ảnh hưởng đến dòng điện đang được đo.

Điện trở shunt trong ampe kế khác với các loại điện trở thông thường. Nó có hai đầu cuối lớn với một hoặc nhiều dải kim loại kết nối chúng. Điện trở của kim loại luôn tỉ lệ nghịch với diện tích tiết diện của nó. Vì vậy, càng có nhiều dải điện trở shunt, điện trở của nó càng thấp.

Ví Dụ Về Vai Trò Của Điện Trở Shunt Trong Ampe Kế

Giả sử ta có một điện trở shunt với điện trở 0.001 ohm và ta đo được điện áp rơi là 0.02 volt. Khi đó, dòng điện chảy qua điện trở sẽ là 20 ampere (0.02 / 0.001 = 20). Tuy nhiên, đo lường này không hoàn toàn chính xác vì nó dựa trên giả định rằng điện trở là chính xác 0.001 ohm. Trong thực tế, có một giới hạn chính xác của điện trở, gọi là độ chính xác điện trở. Giả sử độ chính xác này là +/- 0.25 phần trăm, điều này có nghĩa là dòng điện đo được sẽ nằm trong khoảng từ 19.95 đến 20.05 ohm (+/- 0.0025 * 20 = +/- 0.05).

Thứ hai, khi dòng điện đi qua điện trở, nhiệt được tạo ra. Nhiệt đó sẽ làm thay đổi điện trở thực của điện trở shunt. Mức độ thay đổi này được đo bằng ppm (phần triệu trên mỗi mức độ thay đổi nhiệt độ). Đối với ví dụ trên, giả sử ta có 30 ppm mỗi mức độ thay đổi nhiệt độ và thay đổi nhiệt độ là 20 °C. Khi đó, dòng điện đo được sẽ nằm trong khoảng từ 19.988 đến 20.012 ohm (+/- 30 ppm * 20 = +/- 0.012).

Kết Luận

Ngoài độ chính xác và độ trôi kháng, điện trở shunt còn được đánh giá dựa trên công suất hiện tại. Vai trò của điện trở shunt trong ampe kế là cho phép dòng điện công suất đi qua mà không làm hỏng điện trở shunt. Tuy nhiên, việc dòng điện này tạo ra nhiệt có thể ảnh hưởng đến điện trở của nó. Công suất hiện tại được đánh giá bằng lượng dòng điện tối đa có thể đi qua mà không gây hư hỏng hoặc ảnh hưởng xấu đến điện trở. Nó chiếm khoảng 2/3 của công suất hiện tại được xác định.

Bài viết được đăng bởi Hioki – https://hioki.asia/

Image

FEATURED TOPIC