Mạch tạo xung vuông: Đơn giản và hiệu quả

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số mạch tích hợp số yêu cầu một tín hiệu xung đồng hồ để hoạt động chính xác không? Đó là bởi vì các mạch tuần tự như flip-flop, mạch đếm và thanh ghi hoạt động tốt hơn trong chế độ đồng bộ. Vì vậy, mạch tạo xung vuông đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá bốn mạch tạo xung vuông khác nhau và tìm hiểu về cách chúng hoạt động.

Mục đích của mạch tạo xung vuông

Trước khi đi vào chi tiết về các mạch tạo xung vuông, hãy tìm hiểu mục đích của chúng. Mạch tạo xung vuông được sử dụng để tạo ra tín hiệu xung đồng hồ liên tục. Tín hiệu này rất quan trọng để đảm bảo các mạch hoạt động chính xác. Chúng ta sẽ nghiên cứu bốn mạch tạo xung vuông khác nhau, mỗi mạch sử dụng linh kiện điện tử khác nhau, để hiểu rõ hơn về cách chúng hoạt động.

Mạch tạo xung vuông dùng transistor

Mạch tạo xung vuông đầu tiên mà chúng ta sẽ khám phá sử dụng các linh kiện điện tử cơ bản. Mạch này cũng được biết đến là mạch dao động đa hài phi ổn. Mạch này có một đặc điểm độc đáo, là tín hiệu xung vuông lấy ra tại cực thu của transistor. Mạch này sử dụng hai transistor lưỡng cực được mắc đối xứng với nhau. Thời gian xung ở mức cao và thấp được xác định bởi các công thức tH = 0,69R2C1 và tL = 0,69R3C2.

Mạch tạo xung vuông dùng IC 555

Mạch tạo xung vuông tiếp theo sử dụng một linh kiện rất phổ biến, IC 555. Mạch này được sử dụng rộng rãi để tạo ra xung đồng hồ cho các mạch khác. Thời gian xung ở mức cao và thấp của mạch này được xác định bởi các công thức tH = 0,69R1C2 và tL = 0,69R2C2. Tuy nhiên, các dạng sóng thu được có thể không hoàn toàn chính xác như mong đợi. Đó là do hệ số giới hạn của mạch bên trong IC 555 gây ra.

Mạch tạo xung vuông dùng cổng logic

Mạch tạo xung vuông tiếp theo được tạo ra bằng cách kết hợp các cổng NOT và mạch R-C. Mạch này sử dụng IC cổng NOT 4069. Thời gian xung ở mức cao và thấp của mạch này được xác định bởi công thức 0,5R1C2. Tần số của xung vuông ở ngõ ra cũng đạt khoảng 1 MHz. Tuy nhiên, hình dạng sóng thu được có thể không đáp ứng mong đợi.

Mạch tạo xung vuông dùng Op-Amp

Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về mạch tạo xung vuông sử dụng Op-Amp. Mạch này được chia thành hai phần riêng biệt. Phần thứ nhất là mạch dao động tạo xung vuông, trong khi phần thứ hai là mạch chỉnh lưu bán kỳ. Mạch này sử dụng Op-Amp AD829 và diode N914. Thời gian xung và tần số của xung được xác định bởi các linh kiện trong mạch.

Các mạch tạo xung vuông này đều đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc chọn và lắp ráp các linh kiện chính xác là rất quan trọng để đạt được tần số xung đúng. Hãy thử thiết kế và xây dựng các mạch này để trải nghiệm sự thú vị của việc tự tạo ra tín hiệu xung vuông.

FEATURED TOPIC