Hướng dẫn tạo bài kiểm tra bằng Google Forms

Bạn đang tìm cách tạo bài kiểm tra trực tuyến một cách dễ dàng và tiện lợi? Google Forms là công cụ hàng đầu mà bạn có thể sử dụng. Với Google Forms, bạn có thể tạo các câu hỏi trắc nghiệm, bảng trả lời và yêu cầu sinh viên nộp bài tập một cách đơn giản. Hãy cùng tôi tìm hiểu cách sử dụng Google Forms để tạo bài kiểm tra dưới đây!

Bước 1: Đăng nhập và truy cập Google Forms

Đầu tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản email của trường cấp của bạn. Sau đó, nhấp vào biểu tượng Google Apps và chọn “Biểu Mẫu” để truy cập vào Google Forms.

Bước 2: Tạo biểu mẫu trống

Trên giao diện Google Forms, hãy chọn biểu mẫu “Trống” để bắt đầu tạo bài kiểm tra của bạn.

Tạo biểu mẫu trống

Bước 3: Viết nội dung cho Google Forms

Bây giờ, bạn có thể viết nội dung cho bài kiểm tra của mình. Google Forms cho phép bạn tạo câu hỏi trắc nghiệm, bảng trả lời và yêu cầu sinh viên nộp bài tập. Hãy sáng tạo và tùy chỉnh bài kiểm tra của bạn để phù hợp với nhu cầu giảng dạy của bạn.

Viết nội dung cho Google Forms
Viết nội dung cho Google Forms

Bước 4: Cài đặt chung

Ở góc trên bên phải của giao diện, nhấp vào biểu tượng “Setting” để truy cập vào cài đặt chung. Tại đây, bạn có thể chọn “Thu thập địa chỉ email” nếu bạn muốn lấy địa chỉ email của sinh viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể giới hạn số lần trả lời và những người dùng được truy cập vào bài kiểm tra của bạn.

Cài đặt chung

Bước 5: Cài đặt chế độ bài kiểm tra

Ở tab “Bài kiểm tra” trong cài đặt, bạn có thể bật chế độ “Đặt làm bài kiểm tra” và xem xét những tùy chọn áp dụng cho người trả lời. Điều này cho phép bạn đặt thời gian làm bài và áp dụng các quy định khác cho bài kiểm tra của bạn. Đừng quên nhấn Lưu sau khi hoàn thành cài đặt.

Cài đặt chế độ bài kiểm tra
Cài đặt chế độ bài kiểm tra

Bước 6: Giới hạn thời gian làm bài

Để giới hạn thời gian làm bài và đặt thời gian mở/đóng form, hãy sử dụng tính năng “Timer for Forms”. Bạn có thể thiết lập thời gian làm bài, thời gian mở form và thời gian đóng form. Sau đó, hãy chia sẻ địa chỉ URL của bài kiểm tra cho sinh viên bằng cách nhấp vào “Preview / Share this link” và sao chép địa chỉ URL đó.

Giới hạn thời gian làm bài

Bước 7: Soạn câu hỏi

Bây giờ, chúng ta sẽ soạn câu hỏi cho bài kiểm tra của mình. Hãy xem các trường hợp dưới đây để biết cách tạo câu hỏi trắc nghiệm, bảng trả lời và yêu cầu sinh viên nộp bài tập.

Trường hợp 1: Câu hỏi trắc nghiệm độc lập

 • Chọn loại câu hỏi “Trắc nghiệm”.
 • Cài đặt câu trả lời đúng và điểm số cho mỗi câu hỏi.
 • Hãy nhớ chọn “Bắt buộc” cho mỗi câu hỏi.

Câu hỏi trắc nghiệm độc lập
Câu hỏi trắc nghiệm độc lập
Câu hỏi trắc nghiệm độc lập
Câu hỏi trắc nghiệm độc lập

Trường hợp 2: Tạo bảng trả lời trắc nghiệm, sử dụng lưới trắc nghiệm

 • Chèn ảnh chứa nội dung các câu hỏi và chọn loại câu hỏi là “Lưới trắc nghiệm”.
 • Ghi tên câu hỏi vào hàng và ghi đáp án vào cột.
 • Chọn Yêu cầu phản hồi trong mỗi hàng.
 • Cài đặt đáp án đúng và điểm số cho mỗi câu hỏi.

Tạo bảng trả lời trắc nghiệm
Tạo bảng trả lời trắc nghiệm
Tạo bảng trả lời trắc nghiệm

Trường hợp 3: Yêu cầu sinh viên nộp bài tập

 • Chọn loại câu hỏi là “Tải tệp lên”.
 • Chọn loại file cho phép upload, số lượng file tối đa và kích thước file tối đa.
 • Đánh dấu “Bắt buộc” để đảm bảo sinh viên nộp bài tập.

Yêu cầu sinh viên nộp bài tập
Yêu cầu sinh viên nộp bài tập

Trường hợp 4: Sử dụng lại các câu hỏi đã tạo ở các biểu mẫu trước đây

 • Chọn “Nhập câu hỏi” và chọn biểu mẫu cần sử dụng câu hỏi từ danh sách.
 • Đánh dấu vào các câu hỏi cần sử dụng và nhấp vào “Nhập câu hỏi”.

Sử dụng lại câu hỏi đã tạo
Sử dụng lại câu hỏi đã tạo

Bước 8: Gửi bài kiểm tra

Sau khi hoàn thành việc tạo biểu mẫu, hãy nhấp vào nút “Gửi” để chia sẻ bài kiểm tra của bạn. Bạn có thể gửi email đến người nhận hoặc group lớp bằng cách nhấp vào biểu tượng “Gửi” và chọn tùy chọn thích hợp. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo rút gọn URL và gửi địa chỉ URL đó cho sinh viên.

Gửi bài kiểm tra
Gửi bài kiểm tra

Bước 9: Thu thập dữ liệu

Để thu thập dữ liệu từ bài kiểm tra, bạn có thể truy cập vào trang tính Google Forms. Tại đây, bạn có thể xem và xuất dữ liệu ra file Excel. Bạn cũng có thể tải xuống file CSV, nhưng hãy lưu ý rằng file CSV có thể gây lỗi về font chữ. Để khắc phục lỗi này, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở Excel và chọn “Data” > “From Text”.
 2. Chọn file CSV và nhấp vào “Import”.
 3. Chọn “Delimited” và nhấp vào “Next”.
 4. Chọn “Comma” và nhấp vào “Next”.
 5. Chọn “General” và nhấp vào “Finish”.
 6. Nhấp vào “OK”.

Thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu

Bước 10: Thiết lập cảnh báo qua email

Cuối cùng, bạn có thể thiết lập cảnh báo qua email để nhận thông báo mỗi khi có đăng ký mới. Để làm điều này, hãy chọn “Nhận thông báo qua email cho các câu trả lời mới” trong phần tùy chọn của câu trả lời.

Thiết lập cảnh báo qua email

Với Google Forms, việc tạo bài kiểm tra không còn là một công việc phức tạp nữa. Bạn có thể dễ dàng tạo bài kiểm tra trực tuyến và thu thập dữ liệu một cách hiệu quả. Hãy sử dụng Google Forms ngay hôm nay để nâng cao quá trình giảng dạy của bạn!