Thông tư 144/2017/TT-BTC: Hướng dẫn mua tài sản công và yêu cầu đặt cọc trước 10% giá bán

Theo Thông tư 144/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, các quy định chi tiết của Nghị định 151/2017/NĐ-CP về quản lý và sử dụng tài sản công đã được hướng dẫn. Trong Thông tư này, có một quy định quan trọng liên quan đến việc mua tài sản công và yêu cầu đặt cọc trước.

Đặt cọc trước 10% giá bán

Theo quy định của Thông tư, người đăng ký mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá cần nộp khoản tiền đặt cọc trước khi đăng ký mua. Số tiền đặt cọc này được quyết định cụ thể bởi người đứng đầu cơ quan tổ chức bán tài sản công, nhưng tối thiểu là 10% và tối đa là 20% của giá bán. Khoản tiền đặt cọc này được coi là tiền đặt cọc để mua tài sản nếu người đăng ký được quyền mua.

Quy trình mua tài sản công

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn niêm yết giá, cơ quan tổ chức bán tài sản công phải tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản. Người đăng ký mua tài sản theo niêm yết cũng được mời tham gia vào quá trình bốc thăm.

Hoàn trả tiền đặt cọc

Số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả trong vòng 3 ngày làm việc nếu người đăng ký không mua được tài sản. Tuy nhiên, có một số trường hợp không được nhận lại tiền đặt cọc, bao gồm: từ chối mua tài sản sau khi được xác định là người được quyền mua, không ký hợp đồng mua bán trong thời hạn quy định.

Hiệu lực và tiếp cận chi tiết

Thông tư 144/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2018. Chi tiết thông tư này có thể được xem tại đây.

![Tài sản công](image url)

Caption: Tài sản công – Hình ảnh minh họa

FEATURED TOPIC

hihi