Hướng dẫn cách đọc tụ điện, tụ gốm đơn giản dễ hiểu

Tụ điện là một linh kiện quan trọng trong mạch điện tử. Để hiểu rõ thông số của tụ điện, bạn cần biết cách đọc giá trị của nó. Hãy cùng tìm hiểu cách đọc tụ điện và tụ gốm theo hướng dẫn dưới đây.

Cách đọc tụ điện lớn

Hiện nay, tụ điện có hai loại chính là tụ điện lớn và tụ điện nhỏ. Để đọc giá trị của tụ điện lớn, bạn cần nhìn vào ký hiệu trên tụ điện. Ký hiệu này bao gồm con số và đơn vị đo lường.

Đơn vị của tụ điện là Farad (F). Có các đơn vị khác như MicroFara (µF), NanoFara (nF), PicoFara (pF). Công thức quy đổi như sau:

 • 1 Fara = 1.000.000 µ Fara = 1.000.000.000 n F = 1.000.000.000.000 p F
 • 1 µ Fara = 1.000 n Fara
 • 1 n Fara = 1.000 p Fara

Khi đọc giá trị tụ điện, bạn chỉ cần quan tâm đến con số và bỏ qua chữ cái viết hoa trong đơn vị. Ví dụ: “MF” sẽ là ký hiệu của millifarad “mf”, không phải là megafarad.

Nếu trên tụ chỉ có một chữ cái như “564m”, đó là ký hiệu cho các loại tụ điện nhỏ.

Để kiểm tra giá trị điện áp của tụ, bạn chỉ cần nhìn vào đơn vị điện áp được ghi trên tụ. Đơn vị này có thể là V, VDC, VDCW, WV. Đây là giá trị điện áp tối đa mà tụ có thể hoạt động được. Ví dụ: 1 kV = 1.000 volt.

Nếu tụ không có giá trị điện áp, bạn chỉ cần sử dụng cho mạch điện áp thấp.

Cách đọc tụ điện nhỏ

Để đọc giá trị tụ điện nhỏ, bạn cần nhìn vào mã tiêu chuẩn EIA. Giá trị tụ điện nhỏ thường được ghi theo mã này. Mã tiêu chuẩn EIA bao gồm ba chữ số và một chữ cái.

Đầu tiên, bạn cần ghi lại hai chữ số đầu tiên của mã tiêu chuẩn. Sau đó, bạn sẽ dùng chữ số thứ ba để làm số lũy thừa của 10 để tính giá trị điện dung.

Ví dụ: mã 253 sẽ có giá trị điện dung là 25.000 pF.

Đối với mã có chứa chữ cái, có thể có ba trường hợp xảy ra:

 • Khi mã bắt đầu bằng hai chữ số và 1 chữ cái, hai chữ số đầu chính là giá trị điện dung của tụ. Ví dụ: mã 5R1 sẽ có giá trị điện dung là 5.1 pF.
 • Khi trong hai ký tự đầu chỉ có 1 chữ cái, bạn chỉ cần bỏ qua và đọc giá trị tiếp theo.
 • Khi ba ký tự đầu tiên là số, bạn sẽ thực hiện bước tiếp theo để tính giá trị điện dung.

Cách đọc tụ điện gốm

Tụ điện gốm thường có ký hiệu ba chữ số và một chữ cái. Chữ cái này biểu thị dung sai của tụ điện.

Cách đọc tụ gốm như sau:

 • B = ± 0,1 pF
 • C = ± 0,25 pF
 • D = ± 0,5 pF cho các tụ dưới 10 pF hoặc ± 0,5% cho các tụ trên 10 pF
 • F = ± 1 pF hoặc ± 1%
 • G = ± 2 pF hoặc ± 2%
 • J = ± 5%
 • K = ± 10%
 • M = ± 20%
 • Z = +80% / -20%

Khi không có dung sai được ghi trên tụ, đó sẽ là trường hợp xấu nhất.

Ngoài ra, trong quá trình đọc tụ điện, bạn cần chú ý các mã điện áp phổ biến để biết giá trị điện áp tối đa của tụ.

Việc đọc giá trị tụ điện sẽ giúp bạn xác định giá trị thực tế của tụ trong quá trình kiểm tra và sửa chữa.