LED 7 Đoạn – Hiểu cơ bản và kết nối với Vi điều khiển

Bạn có bao giờ tự hỏi về cấu tạo và cách kết nối của LED 7 đoạn? LED 7 đoạn là một thiết bị thông báo trạng thái của các thiết bị khác cho người dùng bằng cách hiển thị các dãy số đơn giản. Với sự đơn giản và tính hiệu quả của nó, LED 7 đoạn đã được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử như đồng hồ, bảng điều khiển và nhiều ứng dụng khác.

Cấu tạo của LED 7 đoạn

LED 7 đoạn bao gồm 8 đèn LED đơn được xếp thành hình chữ “8” và một đèn LED đơn nhỏ hình tròn dùng để hiển thị dấu chấm. Các đèn LED đơn này có thể có anode (cực dương) hoặc cathode (cực âm) chung và được kết nối với mạch điện. Các chân còn lại trên mỗi đèn LED đơn được kết nối riêng để điều khiển việc bật/tắt của từng đèn.

Kết nối với Vi điều khiển

Để điều khiển LED 7 đoạn, chúng ta cần sử dụng các ngõ ra của Vi điều khiển để điều khiển từng đèn LED đơn. Có hai kiểu mã hiển thị LED 7 đoạn: mã dành cho LED 7 đoạn có anode chung và mã dành cho LED 7 đoạn có cathode chung. Ví dụ, để hiển thị số 1 trên LED 7 đoạn, chúng ta cần đặt vào các chân b và c điện áp là 0V (mức 0) và các chân còn lại là 5V (mức 1) nếu sử dụng LED 7 đoạn có anode chung. Ngược lại, nếu sử dụng LED 7 đoạn có cathode chung, chúng ta cần đặt vào chân b và c điện áp là 5V (mức 1).

Kết nối nhiều LED 7 đoạn

Để kết nối và điều khiển nhiều LED 7 đoạn, chúng ta có thể sử dụng IC chuyên dụng hoặc kết nối các LED 7 đoạn vào cùng một đường xuất tín hiệu hiển thị. Trong trường hợp kết nối nhiều LED 7 đoạn vào cùng một đường, chúng ta cần chú ý đảm bảo rằng chỉ có một LED 7 đoạn hoạt động tại mỗi thời điểm để tránh quá tải cho vi điều khiển.

Bảng mã hiển thị LED 7 đoạn

Dưới đây là bảng mã hiển thị LED 7 đoạn với cả hai kiểu LED (có anode chung và cathode chung). Bảng mã này cho biết giá trị nhị phân tương ứng với các số từ 0 đến 9 và các ký tự đặc biệt.

Anode chung (các LED đơn sáng ở mức 0):

Số hiển thị   Mã nhị phân   Mã thập lục phân
0        11000000    C0
1        11111001    F9
2        10100100    A4
3        10110000    B0
4        10011001    99
5        10010010    92
6        11000010    82
7        11111000    F8
8        10000000    80
9        10010000    90
A        10001000    88
B        10001111    83
C        11000110    C6
D        10100001    A1
E        10000110    86
F        10001110    8E
-        10111111    BF

Cathode chung (các LED đơn sáng ở mức 1):

Số hiển thị   Mã nhị phân   Mã thập lục phân
0        00111111    3F
1        00000110    06
2        01011011    5B
3        01001111    4F
4        01100110    66
5        01101101    6D
6        01111101    7D
7        00000111    07
8        01111111    7F
9        01101111    6F
A        01110111    77
B        01111100    7C
C        00111001    39
D        01011110    5E
E        01111001    79
F        01110001    71
-        01000000    40

Với kiến thức về cấu tạo và cách kết nối LED 7 đoạn, bạn có đủ thông tin để sử dụng và điều khiển nó theo mong muốn. Hãy tận dụng những tính năng đặc biệt của LED 7 đoạn để tạo ra các ứng dụng sáng tạo và thú vị!

Image

Image

Image

Image

Image