Mạch tạo xung 1Hz dùng IC 555

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mạch tạo xung 1Hz sử dụng IC 555. Đây là một mạch đa hài không ổn định, cho phép ta tạo ra các xung đầu ra được hiển thị bằng đèn LED. Mạch này có thể được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu xung đồng hồ.

Video ic 555 tạo xung

Trước khi bắt đầu, hãy xem video sau để có một cái nhìn tổng quan về cách IC 555 hoạt động trong mạch tạo xung:

Mạch tạo xung 1Hz dùng IC 555

Sơ đồ mạch tạo xung 1Hz dùng IC 555

Dưới đây là sơ đồ mạch tạo xung 1Hz sử dụng IC 555:

[sơ đồ mạch tạo xung ic 555]

Nguyên lý mạch tạo xung dùng IC 555

Mạch tạo xung 1Hz sử dụng IC 555 là một mạch đa hài không ổn định. Nó có thể được thêm điện trở và tụ điện để điều chỉnh thời gian các trạng thái cao và thấp của đầu ra.

Cụ thể, chúng ta có thể thiết lập tần số tạo xung mong muốn bằng cách kết hợp các giá trị điện trở và tụ điện phù hợp theo công thức sau:

Tần số = 1,44 / {(R1 + 2R2) * C1}

Ngoài ra, mạch 555 cũng có thể tạo ra các sóng với chu kỳ làm việc khác nhau, không nhất thiết phải là chu kỳ 50%.

Chu kỳ làm việc = (R1 + R2) * 100 / (R1 + 2R2)

Với những thông số này, chúng ta có thể đặt IC 555 hoạt động ở tần số mong muốn.

Nguyên lý của mạch tạo xung 1Hz dùng IC 555 và mạch dao dộng dùng IC 555

Để hiểu cách mạch tạo xung 1Hz sử dụng IC 555 hoạt động, chúng ta cùng nhìn qua nguyên lý hoạt động sau đây:

  • Tụ C1 được sạc từ nguồn VCC thông qua các điện trở R1 và R2 (thông qua VR). Trong quá trình này, thời gian sạc được xác định bởi hằng số thời gian (R1 + R2 (VR)) * C. Khi điện áp trên tụ vượt quá +2/3 VCC, flip-flop được kích hoạt và đầu ra của 555 sẽ ở mức thấp.

  • Khi flip-flop ở trạng thái cao, transistor điện áp thấp (như trong hình vẽ) sẽ đi vào trạng thái bão hòa và chân 7 của IC 555 sẽ được nối đất. Điều này dẫn đến việc xả tụ C1 thông qua điện trở R2 (VR) với thời gian xả R2*C không đổi.

  • Khi tụ xả hết điện, điện áp vào chân Trigger của bộ so sánh ở chân 2 giảm. Khi nó giảm xuống dưới 1/3 VCC, đầu ra của bộ so sánh sẽ ở mức cao và flip-flop sẽ được đặt lại, đưa đầu ra của 555 về mức cao. Điều này tạo ra sự chuyển đổi tự động của đầu ra từ mức thấp lên mức cao và sau đó từ mức cao xuống mức thấp. Do đó, chu kỳ lặp lại được tạo ra.

Với nguyên lý hoạt động này, mạch tạo xung 1Hz sử dụng IC 555 cho phép tạo ra xung tần số ổn định và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về mạch tạo xung 1Hz sử dụng IC 555 và cách nó hoạt động. Hãy tham khảo thêm tại Mobitool để biết thêm thông tin chi tiết.

Nguồn: Mobitool

FEATURED TOPIC