Sự sống, sự chết trên lá số tử vi

Gần đây, nhờ Hiệp định ngưng bắn nhiều người biệt tích từ năm bẩy năm tưởng không còn sống ở trên đất nữa, bất ngờ được trở về đoàn tụ với Gia đình khiến cho thân nhân của những người đã ngộ nạn mừng rỡ. Nhưng họ đã chờ mãi không thấy con, em hay cha, chồng của họ trở về họ đã không ngần ngại mất công tốn của đi hỏi các nhà Tướng số về số phần của các đương sự, sau khi đã dò hỏi ở các Cơ quan liên hệ.

Tôi được biết đây là một vấn đề tối ưu quan trọng mà Khoa học Tử vi cần phải đề cập đến. Vậy tôi xin trình bày một số nhận xét và kinh nghiệm cá nhân về lá số tử vi và những yếu tố ảnh hưởng đến sự sống, sự chết. Hy vọng sẽ giúp chúng ta giảm thiểu sự băn khoăn, thắc mắc và đạt được một tương lai tươi đẹp.

Lá số đại thọ

Trước hết, tôi muốn giới thiệu một số lá số đại thọ (80, 90 tuổi) để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về việc nào làm cho người ta sống lâu hơn.

Lá số đầu tiên là của cụ Tuần, sinh năm Bính Tý, thọ 93 tuổi. Trên lá số của cụ, Mệnh đóng tại cung Tuất và có sao Tham Lang ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi ngộ được Tràng Sinh thì mới đạt được sự đại thọ. Cụ Tuần cũng có sao Thiên Thọ đóng, là một yếu tố tốt giúp gia tăng tuổi thọ.

Cụ Đạm Nguyên, cháu nội của cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, cũng có lá số đại thọ như cụ Tuần. Mệnh của cụ cũng có sao Tham Lang và giống như cụ Tuần, cụ Đạm Nguyên cũng sống lâu nhờ vào yếu tố tốt này.

Yếu tố đại thọ

Từ những lá số này, chúng ta có thể nhận thấy một số điểm quan trọng sau:

  • Muốn sống lâu (trên 70 tuổi), cần có những yếu tố tốt như được ghi trong các bài phú cổ.
  • Tránh những yếu tố xấu như sao Hung, Sát, Bại tinh phạm vào Mệnh, Thân, Phúc đức.
  • Đại hạn có ảnh hưởng mạnh khi sao tốt gặp sao xấu, và ngược lại.

Tuy nhiên, làm sao để đoán trước được những yếu tố này không phải là điều dễ dàng. Khoa Tử vi đã được phát triển từ lâu nhưng chỉ có những người có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực này mới có thể đưa ra những dự đoán chính xác.

Mệnh vô chính diệu cũng đại thọ

Có một trường hợp đặc biệt, là một người sống được lâu mặc dù Mệnh không có những yếu tố tốt. Đó là trường hợp của một người tuổi Mậu Thìn, sống đến 89 tuổi. Yếu tố tốt trong lá số này gồm Thiên Phủ và cách tốt giữa Mệnh và các sao khác. Đây là một ví dụ cho thấy rằng cuộc sống dài ngày không chỉ phụ thuộc vào những yếu tố tốt trong lá số.

Một ông chỉ được 59 tuổi

Trường hợp cuối cùng là một người sống được 52 tuổi. Ông này tuổi Canh Thân, có nhiều yếu tố tốt nhưng cũng có yếu tố xấu như Thiên Phủ ngộ Triệt và Đà La. Điều đáng buồn là ông không qua được đại hạn 43-52 tuổi và mất khi tuổi chỉ mới 43. Trong trường hợp này, việc không qua được đại hạn được ấn định từ trước cùng với những yếu tố xấu đã góp phần vào cái chết sớm của ông.

Lời kết

Như vậy, từ những lá số trên, chúng ta có thể thấy rằng mạng sống của con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong lá số tử vi. Tuy nhiên, đây chỉ là những quan sát và nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Việc đọc và giải mã lá số tử vi là một công việc phức tạp và cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến việc biết trước vận mệnh và định hướng cuộc sống của mình, hãy tìm đến một chuyên gia Tử vi có kinh nghiệm để được tư vấn và giúp bạn hiểu rõ hơn về lá số tử vi của mình.

FEATURED TOPIC