Các Cổng Logic Cơ Bản – Phần 1: AND, OR, NOT

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá về ba phép toán logic cơ bản bao gồm AND, OR và NOT.

Cổng Logic (Logic gates) là gì?

Cổng logic (còn gọi là logic gates) là các thành phần cơ bản trong mạch điện kỹ thuật số. Chúng được sử dụng để thực hiện các phép tính logic và xử lý thông tin trong hệ thống số học và các ứng dụng điện tử khác. Các cổng logic tạo nên các mạch logic, là cơ sở của các thiết bị như bộ xử lý, bộ nhớ và các mạch logic phức tạp khác.

Các cổng logic chủ yếu được xây dựng dựa trên nguyên tắc hoạt động của các phép toán logic cơ bản như AND (và), OR (hoặc), NOT (phủ định),… Mỗi cổng logic nhận vào một hoặc nhiều tín hiệu đầu vào và tạo ra một tín hiệu đầu ra dựa trên các quy tắc logic đã định sẵn.

Trong phần 1 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cổng logic đầu tiên!

Cổng AND

Cổng AND là một cổng logic đa năng, cho phép kiểm tra điều kiện của nhiều tín hiệu đầu vào cùng một lúc. Nó chỉ cho ra kết quả đầu ra TRUE khi tất cả các tín hiệu đầu vào đều là TRUE. Cổng AND thường được sử dụng để kiểm tra điều kiện logic, điều khiển các mạch và xây dựng các bộ lọc.

Trong IC 7408, có 4 cổng AND được tích hợp. Nếu bạn cần sử dụng phép toán AND trong mạch của mình, bạn có thể tìm và sử dụng IC này.

Hãy tưởng tượng rằng cổng AND là hai công tắc mắc nối tiếp nhau. Chỉ khi cả hai công tắc đều được bật (1), đèn mới sáng (1)!

Cổng OR

Cổng OR cũng là một cổng logic quan trọng, cho phép kết hợp nhiều tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu đầu ra. Nếu ít nhất một trong các tín hiệu đầu vào là TRUE, kết quả đầu ra sẽ là TRUE. Cổng OR được sử dụng trong việc kết hợp điều kiện và tạo ra các kết quả logic phức tạp từ các tín hiệu đơn giản.

Trong IC 7432, cũng có 4 cổng OR được tích hợp. Nếu bạn cần sử dụng phép toán OR trong mạch của bạn, bạn có thể tìm và sử dụng IC này.

Hãy tưởng tượng rằng cổng OR là hai công tắc mắc song song nhau. Chỉ khi cả hai công tắc đều tắt (0), đèn sẽ bật (1) (dòng điện không bị nối tắt)!

Cổng NOT

Cổng NOT là một cổng logic đơn giản, thực hiện phép phủ định trạng thái của một tín hiệu đầu vào. Nó đảo ngược trạng thái của tín hiệu từ TRUE thành FALSE và ngược lại. Cổng NOT thường được sử dụng để đảo ngược hoặc điều khiển các tín hiệu logic trong mạch điện tử.

IC 7404 tích hợp 6 cổng NOT. Nếu bạn cần sử dụng phép toán NOT trong mạch của bạn, bạn có thể tìm và sử dụng IC này.

Hãy nhớ: NOT – Đầu ra ngược với đầu vào!

Tổng kết

Các cổng logic AND, OR và NOT không chỉ đóng vai trò cơ bản trong thiết kế mạch điện tử, mà còn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khác nhau, từ công nghệ thông tin đến điện tử tiêu dùng.

Việc hiểu và sử dụng hiệu quả các cổng logic này là cực kỳ quan trọng để xây dựng và hoạt động các hệ thống điện tử đáng tin cậy và mạnh mẽ.

Chuyên mục: Mạch điện, IC!

Mời bạn đọc tìm hiểu thêm:

  • Tìm hiểu Công nghệ
  • Học Kỹ thuật

Nguồn hình ảnh: Electrical Electronics Application

FEATURED TOPIC