Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư 2019

Muốn trở thành luật sư, bạn cần có Chứng chỉ hành nghề luật sư và tham gia một Đoàn luật sư. Chứng chỉ hành nghề luật sư là điều kiện bắt buộc đối với tất cả những ai muốn theo đuổi nghề luật. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư năm 2019.

Thời hạn giải quyết đơn đề nghị

Khi bạn nộp đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư, thời gian giải quyết là 7 ngày làm việc. Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm sẽ chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp, cùng với bản xác nhận từ người đề nghị.

Trong vòng 7 ngày làm việc kế tiếp, Sở Tư pháp sẽ kiểm tra hồ sơ và thực hiện xác minh tính hợp pháp của hồ sơ. Nếu cần thiết, Sở Tư pháp sẽ gửi văn bản đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho Bộ Tư pháp.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư trong vòng 20 ngày làm việc. Trong trường hợp từ chối, sẽ có văn bản giải thích rõ lý do và người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và Sở Tư pháp sẽ được thông báo.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Dưới đây là các giấy tờ cần thiết để đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

 • Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu của Bộ Tư pháp.
 • Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe.
 • Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật.
 • Bản sao giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Nếu bạn được miễn tập sự hành nghề luật sư, hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư sẽ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu của Bộ Tư pháp.
 • Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe.
 • Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật (trừ trường hợp là phó giáo sư, giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật).
 • Bản sao chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư.

Phí và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

 • Phí: 800.000 đồng/hồ sơ.
 • Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ.

Với quy trình này, bạn đã biết cách nhận Chứng chỉ hành nghề luật sư để bắt đầu sự nghiệp luật sư của mình. Nếu bạn gặp bất kỳ trở ngại nào, hãy tìm hiểu thêm về quy định pháp luật và nhớ rằng bạn luôn có quyền khiếu nại, khiếu kiện.

FEATURED TOPIC

hihi