Điều Kiện Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Bạn có muốn trở thành một quản lý dự án xây dựng chuyên nghiệp? Bạn muốn biết những điều kiện cần có để thi chứng chỉ hành nghề quản lý dự án? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về những yêu cầu cần thiết để đạt được chứng chỉ quản lý dự án.

Yêu Cầu Về Số Năm Kinh Nghiệm

Để thi chứng chỉ quản lý dự án, điều kiện về số năm kinh nghiệm là điều kiện quan trọng nhất. Nếu bạn không đáp ứng được yêu cầu này, thì những điều kiện khác sẽ không được xem xét.

 • Chứng chỉ quản lý dự án hạng 1: Yêu cầu 7 năm kinh nghiệm tính từ ngày tốt nghiệp ghi trên bằng cấp.
 • Chứng chỉ quản lý dự án hạng 2: Yêu cầu 4 năm kinh nghiệm tính từ ngày tốt nghiệp ghi trên bằng cấp.
 • Chứng chỉ quản lý dự án hạng 3: Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm đối với bằng đại học, 3 năm đối với bằng trung cấp và cao đẳng.

dieu-kien-thi-chung-chi-hanh-nghe-quan-ly-du-an
Caption: Những Điều Kiện Cần Có Để Thi Chứng Chỉ QLDA

Yêu Cầu Về Bằng Cấp Chuyên Môn

Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP, chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình. Điều này có nghĩa là tất cả các ngành có liên quan đến công trình xây dựng đều có thể tham gia thi chứng chỉ quản lý dự án.

Dưới đây là một số chuyên ngành tiêu biểu:

 • Kỹ thuật xây dựng công trình
 • Xây dựng dân dụng công nghiệp
 • Xây dựng công trình giao thông
 • Kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ
 • Kỹ thuật xây dựng đường sắt
 • Kỹ thuật xây dựng cầu hầm
 • Kinh tế xây dựng
 • Quản lý xây dựng
 • Kinh tế quản lý khai thác cầu đường

Và còn rất nhiều chuyên ngành khác.

Yêu Cầu Về Số Công Trình Đã Tham Gia

 • Chứng chỉ QLDA hạng 1 yêu cầu: Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Chứng chỉ QLDA hạng 2 yêu cầu: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Chứng chỉ QLDA hạng 3 yêu cầu: Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Yêu Cầu Đặc Thù Chỉ Riêng Chứng Chỉ QLDA Mới Có

Khi xét hồ sơ cấp chứng chỉ quản lý dự án, yêu cầu cá nhân phải có chứng chỉ giám sát hoặc chứng chỉ thiết kế hoặc chứng chỉ định giá cùng hạng thì hồ sơ mới được xem xét cấp chứng chỉ quản lý dự án tương ứng.

Vì vậy, để đạt được chứng chỉ QLDA hạng 1, bạn đã phải có chứng chỉ giám sát hạng 1 hoặc chứng chỉ thiết kế hạng 1 hoặc chứng chỉ định giá hạng 1. Tương tự với chứng chỉ hạng 2 và hạng 3.

Mong rằng, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các điều kiện cần có để thi chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng.

FEATURED TOPIC