Thông tư 14/2023/TT-BYT: Hướng dẫn đơn giản quy trình mua sắm trang thiết bị y tế

Trong ngành y tế, việc mua sắm trang thiết bị là một quy trình quan trọng đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác. Thông tư 14/2023/TT-BYT, được Bộ Y tế ban hành, đã ra mắt quy định về các thủ tục cần thiết để xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế.

MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA THÔNG TƯ

Thông tư này nhằm đưa ra hướng dẫn chi tiết về việc xác định giá cả và xây dựng gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế. Đồng thời, thông tư mong muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả và công bằng trong quá trình đấu thầu các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định và hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG GIÁ GÓI THẦU

Thông tư 14/2023/TT-BYT yêu cầu các cơ sở y tế phải tuân thủ các bước xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị. Đầu tiên, cần thu thập thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ chủ đầu tư. Sau đó, cơ sở y tế sẽ lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thông qua việc tiếp nhận và xem xét báo giá. Cuối cùng, các báo giá nhận được sẽ được xem xét và đánh giá để chọn ra nhà thầu phù hợp cho gói thầu mua sắm.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU THẦU

Thông tư 14/2023/TT-BYT cũng có quy định các yêu cầu cần thiết khi tham gia đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Nhà cung cấp dịch vụ cần cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đơn vị, người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá và cách thức tiếp nhận báo giá. Thời gian tiếp nhận và thời hạn có hiệu lực của báo giá cũng được quy định rõ ràng.

Thông tư 14/2023/TT-BYT đã tạo ra một quy trình đơn giản và minh bạch để xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế. Qua đó, hy vọng sẽ tăng cường chất lượng và hiệu quả trong việc đấu thầu trang thiết bị y tế và đảm bảo quyền lợi cho cả chủ đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ.

FEATURED TOPIC