Biểu mẫu 25 văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020

Image

Biểu mẫu văn bản hành chính là một phần không thể thiếu trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Để giúp bạn tiếp cận và sử dụng biểu mẫu một cách đúng đắn, sau đây là danh sách 25 biểu mẫu văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

1. Biểu mẫu công văn

Công văn là một dạng văn bản hành chính thông báo, yêu cầu, đề nghị hoặc trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ chức với nhau. Biểu mẫu công văn có các thông tin sau:

 • Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản: Bao gồm tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

 • Quốc hiệu và Tiêu ngữ: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” và “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

 • Địa danh và thời gian ban hành văn bản: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành và địa danh ghi trên văn bản do cơ quan Nhà nước ở địa phương ban hành.

 • Tên loại và trích yếu nội dung văn bản: Trích yếu nội dung văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản.

 • Nội dung văn bản: Nội dung văn bản được trình bày bằng chữ in thường, được canh đều cả hai lề, kiểu chữ đứng.

 • Chữ ký người ủy quyền: Chữ ký của người có thẩm quyền trên văn bản giấy hoặc chữ ký số của người có thẩm quyền trên văn bản điện tử.

2. Nội dung cần chú ý khi trình bày văn bản hành chính

Khi trình bày văn bản hành chính, ngoài việc phải tuân theo các biểu mẫu “chuẩn” thì cũng cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản là tên chính thức, đầy đủ của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước của người có thẩm quyền ban hành văn bản. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

 • Quốc hiệu và Tiêu ngữ: Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” và tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

 • Địa danh và thời gian ban hành văn bản: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành là tên gọi chính thức của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở. Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan Nhà nước ở địa phương ban hành là tên gọi chính thức của đơn vị hành chính nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở.

 • Tên loại và trích yếu nội dung văn bản: Trích yếu nội dung văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản.

 • Nội dung văn bản: Nội dung văn bản được trình bày bằng chữ in thường, được canh đều cả hai lề, kiểu chữ đứng.

 • Chữ ký người ủy quyền: Chữ ký của người có thẩm quyền là chữ ký của người có thẩm quyền trên văn bản giấy hoặc chữ ký số của người có thẩm quyền trên văn bản điện tử.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về pháp luật, hãy liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.

Tải biểu mẫu văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020 tại đây.

FEATURED TOPIC

hihi