Hạch toán chi phí vận chuyển theo Thông tư 133

Hiện nay, có một số chủ thể cần tìm hiểu về cách hạch toán chi phí vận chuyển. Để hiểu rõ hơn về loại công việc này, hãy đọc bài viết về Hạch toán chi phí vận chuyển theo Thông tư 133 dưới đây.

1. Hạch toán chi phí vận chuyển

Theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC, khi hạch toán chi phí vận chuyển, cần ghi vào Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

2. Hạch toán chi phí vận chuyển theo Thông tư 133

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm:

2.1 Nguyên tắc kế toán

Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí quản lý kinh doanh, bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ như chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, vận chuyển, lương nhân viên bán hàng, bảo hiểm và nhiêu khác.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp như lương nhân viên quản lý, bảo hiểm, tiền thuê đất, thuế môn bài và nhiều khoản khác.

2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

Tải khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh không có số dư cuối kỳ. Có 2 tài khoản cấp 2 trong Tài khoản 642, bao gồm tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng và tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

ACC là công ty Luật cung cấp dịch vụ tư vấn cách hạch toán chi phí vận chuyển theo Thông tư 133. Với nhiều năm kinh nghiệm và dịch vụ tư vấn chất lượng, ACC cam kết hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Việc tìm hiểu về cách hạch toán chi phí vận chuyển sẽ giúp bạn nắm thêm kiến thức về vấn đề này, cùng những vấn đề pháp lý liên quan đã được trình bày. Nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp, vui lòng truy cập [trang web của ACC](https: accgroup.vn) để được hỗ trợ chi tiết.

image
Hình ảnh minh họa cho chi phí vận chuyển

Caption: Hình ảnh minh họa cho chi phí vận chuyển

FEATURED TOPIC