Chứng chỉ tiền gửi: Tiện lợi và có nhược điểm gì?

Chứng chỉ tiền gửi là gì?

Về mặt pháp lý, chứng chỉ tiền gửi là giấy chứng nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành. Điều kiện trả lãi và các điều kiện khác được quy định trong Thông tư 01/2021/TT-NHNN.

Hiểu một cách đơn giản, chứng chỉ tiền gửi là một loại giấy tờ có giá, huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân. Khách hàng sẽ nhận được chứng chỉ tiền gửi để chứng nhận quyền sở hữu về khoản tiền gửi tại ngân hàng.

Loại chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi có ba loại chính:

 1. Chứng chỉ tiền gửi ghi danh: Ghi tên người sở hữu trên giấy tờ.
 2. Chứng chỉ tiền gửi vô danh: Không ghi tên người sở hữu. Người nắm giữ chứng chỉ tiền gửi sở hữu nó.
 3. Chứng chỉ tiền gửi ghi sổ: Không thể chuyển nhượng, được bán theo mệnh giá và trả lãi vào ngày đáo hạn.

Theo Thông tư 01, nội dung ghi trên chứng chỉ tiền gửi bao gồm:

 • Tên tổ chức phát hành.
 • Tên gọi chứng chỉ tiền gửi.
 • Ký hiệu, số sê-ri phát hành.
 • Chữ ký của người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Thông tin về mệnh giá, thời hạn, ngày phát hành, ngày đến hạn thanh toán.
 • Thông tin về lãi suất, phương thức và thời điểm thanh toán lãi.

Điều kiện để mua chứng chỉ tiền gửi

Để mua chứng chỉ tiền gửi, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam.
 • Đủ 18 tuổi trở lên.
 • Có đầy đủ giấy tờ chứng minh nhân thân.
 • Có giao dịch tại ngân hàng mua chứng chỉ tiền gửi.

Ngoài những điều kiện trên, từng ngân hàng có thể đặt ra yêu cầu khác.

Ưu, nhược điểm của chứng chỉ tiền gửi

Ưu điểm

 • Gốc và lãi đều được bảo đảm trong toàn bộ thời gian gửi tiền, giống như hình thức gửi tiết kiệm thông thường, rủi ro thấp.
 • Lãi suất của chứng chỉ tiền gửi thường cao hơn so với tài khoản tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn.
 • Người mua có thể cầm cố, chuyển nhượng linh hoạt.

Nhược điểm

 • Người mua không được phép thanh toán trước hạn.
 • Tính thanh khoản không cao.
 • Lãi suất thấp khi đầu tư dài hạn.

So sánh chứng chỉ tiền gửi và sổ tiết kiệm

Chứng chỉ tiền gửi

 • Lãi suất: Thường cao hơn và ổn định hơn, tùy vào kỳ hạn.
 • Kỳ hạn: Có kỳ hạn dài hơn, tùy theo ngân hàng và đợt phát hành.
 • Tính thanh khoản: Không được rút trước hạn, và nếu có, phải chờ đến nửa kỳ hạn. Tính thanh khoản kém hơn so với gửi tiết kiệm.

Sổ tiết kiệm

 • Lãi suất: Thường thấp hơn, tùy từng kỳ hạn và ngân hàng.
 • Kỳ hạn: Có các kỳ hạn từ 1 tháng đến nhiều năm.
 • Tính thanh khoản: Có tính thanh khoản cao, khách hàng có thể rút tiền khi đến hạn hoặc trước hạn với lãi suất không kỳ hạn thấp.

Đó là những điểm cơ bản về chứng chỉ tiền gửi. Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ: 1900 6192 để được hỗ trợ.

Image
Caption: Ví dụ về chứng chỉ tiền gửi

Link to Original Article