Thông báo: Kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019

Lịch thi chứng chỉ hành nghề kế toán 2019

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thông báo kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019. Hãy cùng lắng nghe những thông tin quan trọng dưới đây:

Phương thức nộp hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và chi phí dự thi

1. Đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi bao gồm những người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán. Ngoài ra, những người có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác cũng có thể tham dự kỳ thi nếu có tổng số đơn vị học trình từ 7% trở lên trong các môn học liên quan như Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế.

2. Phương thức nộp hồ sơ dự thi

Người dự thi có thể lựa chọn một trong hai phương thức nộp hồ sơ sau đây:

a) Phương thức 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi.

b) Phương thức 2: Nộp hồ sơ qua phần mềm dịch vụ cổng trực tuyến tại địa chỉ http://dvctt.mof.gov.vn.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi

Đối với người đăng ký dự thi Kiểm toán viên, thi sát hạch, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi được chia thành hai khu vực:

a) Khu vực Hà Nội: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

b) Khu vực TP. Hồ Chí Minh: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (phía Nam) và Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Chi phí dự thi

Chi phí dự thi cho kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên là 250.000 đồng cho mỗi môn thi đăng ký. Đối với những người có Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài, chi phí dự thi là 2.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm thi

Thời gian dự kiến cho kỳ thi là từ ngày 29/11/2019 đến ngày 03/12/2019. Địa điểm thi dự kiến là Hà Nội cho miền Bắc và TP. Hồ Chí Minh cho miền Nam.

Hãy đặt lịch sẵn sàng để tham gia kỳ thi và chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi theo các hướng dẫn đã được cung cấp. Các thông tin chi tiết về thời gian thi, địa điểm thi và danh sách thí sinh được công bố trên website của Bộ Tài chính, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam, và Hội Kiếm toán viên hành nghề Việt Nam trước ngày 19/11/2018.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng xem toàn bộ thông báo tại đây.

Hãy tải về hồ sơ dự thi và chuẩn bị kỹ càng để có cơ hội đạt được chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán. Chúc bạn thành công!

Tham khảo ngay:

FEATURED TOPIC