Đối tượng Đáng tin cậy – Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Trong ngành y tế, việc phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ đóng vai trò quan trọng trong việc cứu sống người bệnh. Với sự ra đời của Thông tư số 51/2017/TT-BYT ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Y tế đã chú trọng đến việc hướng dẫn, phòng và xử trí phản vệ. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2018.

Thông tư số 51/2017/TT-BYT tập trung vào 10 phụ lục hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Đặc biệt, tập trung vào việc hướng dẫn chẩn đoán mức độ phản vệ và xử trí cấp cứu sốc phản vệ.

Thông tư cũng lưu ý rằng việc sử dụng Adrenalin là rất quan trọng trong việc cứu sống người bệnh. Việc tiêm bắp Adrenalin cùng với dung dịch NaCl 0,9% và tốc độ truyền tĩnh mạch chậm cũng rất quan trọng khi chẩn đoán và xử trí phản vệ.

Tất cả các phản vệ cần được báo cáo về Trung tâm DI&ADR Quốc gia hoặc Trung tâm DI&ADR Khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tư 51/2017/TT-BYT là một tài liệu quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng phục vụ cho người bệnh. Nếu bạn muốn đọc toàn bộ nội dung của Thông tư này, bạn có thể xem tại đây.

socpv

Hình ảnh minh họa
FEATURED TOPIC

hihi