Danh mục thuốc cấp cứu theo thông tư 51

Thông tư 51/2017/TT-BYT đã được Bộ Y tế ban hành vào ngày 29/12/2017 để quy định danh mục thuốc cấp cứu. Dưới đây là chi tiết nội dung của thông tư này.

See the source image

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư 51/2017/TT-BYT

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này chỉ dẫn về phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Nó áp dụng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Hiệu lực thi hành của Thông tư 51/2017/TT-BYT

 • Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2018.
 • Thông tư số 08/1999/TT-BYT ngày 4 tháng 5 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Danh mục thuốc cấp cứu theo thông tư 51

PHỤ LỤC V

HỘP THUỐC CẤP CỨU PHẢN VỆ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Thành phần hộp thuốc cấp cứu phản vệ:

STT Nội dung Đơn vị Số lượng
1 Phác đồ, sơ đồ xử trí cấp cứu phản vệ bản 01
2 Bơm kim tiêm vô khuẩn
– Loại 10ml cái 02
– Loại 5ml cái 02
– Loại 1ml cái 02
– Kim tiêm 14-16G cái 02
3 Bông tiệt trùng tẩm cồn gói/hộp 01
4 Dây garo cái 02
5 Adrenalin 1mg/1ml ống 05
6 Methylprednisolon 40mg lọ 02
7 Diphenhydramin 10mg ống 05
8 Nước cất 10ml ống 03

II. Trang thiết bị y tế và thuốc tối thiểu cấp cứu phản vệ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 1. Oxy.
 2. Bóng AMBU và mặt nạ người lớn và trẻ nhỏ.
 3. Bơm xịt salbutamol.
 4. Bộ đặt nội khí quản và/hoặc bộ mở khí quản và/hoặc mask thanh quản.
 5. Nhũ dịch Lipid 20% lọ 100ml (02 lọ) đặt trong tủ thuốc cấp cứu tại nơi sử dụng thuốc gây tê, gây mê.
 6. Các thuốc chống dị ứng đường uống.
 7. Dịch truyền: natriclorid 0,9%.

4. Mọi người có thể hỏi

1. Danh mục thuốc cấp cứu theo Thông tư 51 là gì?

Danh mục thuốc cấp cứu theo Thông tư 51/2017/TT-BYT là danh sách các loại thuốc được sử dụng để cấp cứu trong các trường hợp khẩn cấp. Danh mục này bao gồm các loại thuốc thiết yếu để điều trị các tình trạng như sốc phản vệ, suy hô hấp, ngừng tim, ngộ độc, v.v.

2. Mục đích của Danh mục thuốc cấp cứu là gì?

Mục đích của Danh mục thuốc cấp cứu là đảm bảo cho các cơ sở y tế có đủ các loại thuốc cần thiết để cấp cứu cho người bệnh trong các trường hợp khẩn cấp. Danh mục này cũng giúp cho các nhân viên y tế sử dụng thuốc đúng cách và hiệu quả.

3. Danh mục thuốc cấp cứu bao gồm những loại thuốc nào?

Danh mục thuốc cấp cứu bao gồm các loại thuốc sau:

 • Thuốc tim mạch: Adrenalin, Dopamine, Epinephrine, Lidocaine, Amiodarone, v.v.
 • Thuốc hô hấp: Salbutamol, Ipratropium, Aminophylline, Budesonide, Fluticasone, v.v.
 • Thuốc chống sốc: Epinephrine, Dopamine, Norepinephrine, Hydrocortisone, Dexamethasone, v.v.
 • Thuốc chống dị ứng: Diphenhydramine, Chlorpheniramine, Loratadine, Cetirizine, Dexamethasone, v.v.
 • Thuốc giải độc: Naloxone, Activated charcoal, Flumazenil, Dextrose, v.v.
 • Dung dịch truyền tĩnh mạch: Natri Clorid 0,9%, Ringer lactate, Dextrose 5%, v.v.

4. Ai được phép sử dụng các loại thuốc trong Danh mục thuốc cấp cứu?

Các loại thuốc trong Danh mục thuốc cấp cứu chỉ được sử dụng bởi các nhân viên y tế đã được đào tạo về sử dụng thuốc cấp cứu.

Đó là thông tin về “Danh mục thuốc cấp cứu theo thông tư 51” mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Nếu bạn có thêm bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

FEATURED TOPIC