Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV-

Giáo dục – Đào tạo là một trong những ngành nghề quan trọng, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy, việc đảm bảo chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo là điều cần thiết.

Giới thiệu

Trong bối cảnh hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH đã được ban hành. Thông tư này sẽ trình bày chi tiết về đối tượng và phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo.

Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1

Nhà giáo trong biên chế

Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành

Những nhà giáo này làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đối tượng chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

Những đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 trên đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  • Các đối tượng quy định tại khoản 1 được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15).
  • Các đối tượng quy định tại khoản 2 không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

thong-tu-68-2011-ttlt-bgddt-bnv-btc-bldtbxh
Ảnh minh họa: Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH. Nguồn: https://cite.edu.vn

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Nhấn vào đây để tải toàn văn văn bản

Qua hướng dẫn thực hiện của Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH, chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã được góp phần nâng cao đời sống và tình hình công việc của những người làm công tác giáo dục. Chính phủ cam kết đảm bảo các quyền lợi và phúc lợi xứng đáng cho nhà giáo, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giáo dục – đào tạo.

FEATURED TOPIC