MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC

Những người thường xuyên đi công tác không thể không biết về giấy đi đường. Giấy đi đường là tài liệu căn cứ để cán bộ và người lao động thực hiện các thủ tục cần thiết khi đi công tác và thanh toán các khoản phí liên quan.

MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC

  • Đơn vị: …
  • Bộ phận: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Mẫu số 04-LĐTL (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:……………

Cấp cho: ……………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………

Được cử đi công tác tại: ………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số……… ngày……… tháng……… năm………………

Từ ngày……… tháng……… năm……… đến ngày……… tháng……… năm………………

Ngày…. tháng…. năm…. Người duyệt (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

  • Lương …………………đ
  • Công tác phí ………….đ
  • Cộng …………………..đ

Nơi đi Nơi đến

Ngày

Phương tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)

1
2
3
4
5
6
7

Nơi đi…
Nơi đến…

Nơi đi…
Nơi đến…

  • Vé người ………………………….…..vé x…………….đ = …………….đ
  • Vé cước ……………………………….vé x…………….đ = …………….đ
  • Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ……..vé x…………….đ = …………….đ
  • Phòng nghỉ ……………………………vé x…………….đ = …………….đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng ………………………………đ
2- Phụ cấp lưu trú:

Tổng cộng ngày công tác: ………………………………..đ

Ngày … tháng … năm … Duyệt Số tiền được thanh toán là:………………..

Người đi công tác (Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận (Ký, họ tên)
Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Mục đích giấy đi đường

Giấy đi đường là tài liệu căn cứ để cán bộ và người lao động thực hiện các thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán các khoản phí liên quan, như vé tàu xe sau khi kết thúc công tác và trở về doanh nghiệp.

Phương pháp và trách nhiệm ghi giấy đi đường

Sau khi nhận được lệnh cử cán bộ hoặc người lao động đi công tác, bộ phận hành chính sẽ tiến hành cấp giấy đi đường. Người đi công tác nếu có nhu cầu ứng tiền tàu xe hoặc các công tác khác sẽ mang giấy đi đường đến phòng kế toán để thực hiện thủ tục ứng tiền.

Cột 1: Ghi rõ nơi đi và nơi đến công tác.
Cột 2: Ghi ngày đi và ngày đến.
Khi đến nơi công tác, cơ quan đến công tác phải xác nhận ngày giờ đến và đi bằng cách đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm tại cơ quan đến công tác.
Cột 3: Ghi rõ phương tiện sử dụng, ví dụ như ô tô cơ quan, ô tô khách, tàu hỏa, máy bay, v.v.
Cột 4: Ghi độ dài chặng đường từ nơi đi đến nơi đến.
Cột 5: Ghi thời gian công tác.
Cột 6: Ghi lý do lưu trú.
Cột 7: Xác nhận của cơ quan đến công tác bằng chữ ký người có trách nhiệm và đóng dấu của cán bộ, người lao động đến công tác.

Khi hoàn tất công tác và trở về, người đi công tác cần xuất trình giấy đi đường cho phụ trách bộ phận để xác nhận ngày về và thời gian được nghỉ lưu trú. Sau đó, giấy đi đường sẽ được đính kèm các chứng từ liên quan (như vé tàu xe, vé phà, hóa đơn thanh toán tiền phòng nghỉ, v.v.) và nộp cho phòng kế toán để thực hiện thủ tục thanh toán công tác phí và tạm ứng. Sau đó, giấy đi đường sẽ được chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi tiêu.

Giấy đi đường và các chứng từ liên quan sẽ được lưu giữ tại phòng kế toán.

Trên đây là mẫu số 04 – LĐTL mẫu giấy đi đường dành cho người đi công tác, được ban hành theo thông tư 200 và hướng dẫn ghi chi tiết. Các bạn có thể tải về và làm theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm Bảng thanh toán tiền thưởng.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu giấy đi đường C06 – HD, mẫu giấy đi đường theo quyết định 19, mẫu giấy đi đường theo thông tư 200, mẫu giấy đi đường theo thông tư 01, cách ghi giấy đi đường

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất trên thị trường. Tất cả các khóa học và dịch vụ đều được giảng dạy và thực hiện bởi các kế toán trưởng có từ 13 đến 20 năm kinh nghiệm.

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

FEATURED TOPIC