BÂY GIỜ THÁNG MẤY

Intro (Lê Hiếu):

[C] | [C] | [F] | [F] | [C] | [C] | [F] | [Esus4]

Bây [C] giờ tháng [Bm] mấy [E]… rồi [Am7] hỡi em? [Am]

Lênh [Em7] đênh ngàn [D7] mây trôi êm [C] đềm [Am]

Chiều [Dm] nay nếu [Fm] em đừng hờn [D/Gb] dỗi, [Am]

Cách nhau một lời [Dm] thôi

Tâm [Em] hồn mình đâu lẻ [Dm] loi. [Dm]

Bây [C] giờ tháng [E] mấy rồi [Am] hỡi em? [Am]

Anh [Em] đi tìm [F] màu hoa em [C] cài [Em]

Chiều [Dm7] nay nhớ [Fm] em rồi và [Gbm7] nhớ [Am7]

Áo em đẹp màu [Dm] thơ, môi [G] tràn đầy ước [C] mơ [Gsus4]-[C7]

Mai [F] đây anh đưa em đi [Am] về,

Mưa [B] giăng chiều nắng [Em7] tàn

Cho [Dm7] buốt [G] lạnh chúng [C] mình. [Em/G]-[Bbm]-[A]

Em [Dm] ơi, thôi [Em] đừng [C] hờn anh [Am] nữa [Em]

Nhìn [Dm] nhau [F/A] buồn vời [Em] vợi,

Để [G] mùa đông buốt [Bb] giá bờ [Em] vai [Fm] mềm.

Bây [C] giờ [Bm7] tháng mấy [E] rồi [Am7] hỡi em? [Am7]

Anh [Em] đi tìm [Am] mùa [G] xuân trên [C] đời [Em]-[A7]

Mùa [Dm] đông chết [Fm] đi rồi mùa [C#m] xuân

Mắt [Am] em đẹp trời [Dm] sao [G]

Cho mình thương nhớ [C] nhau.

[B]-[B/Gb]-[Em] | [Em/B]-[A] | [Am]-[Dm7] | [C]-[G7]

[Bbm] | [Eb7] | [Bm] | [E7] | [Em]-[F/A] | [G]

Bây [C] giờ tháng [E] mấy rồi [Am] hỡi em? [Am]

Anh [Em] đi tìm [F] màu hoa em [C] cài [Em]

Chiều [Dm7] nay nhớ [Fm] em rồi và [Gbm7] nhớ [Am7]

Áo em đẹp màu [Dm] thơ, môi [G] tràn đầy ước [C] mơ [Gsus4]-[C7]

Mai [F] đây anh đưa em đi [Am] về,

Mưa [B] giăng chiều nắng [Em7] tàn

Cho [Dm7] buốt [G] lạnh chúng [C] mình. [Em/G]-[Bbm]-[A]

Em [Dm] ơi, thôi [Em] đừng [C] hờn anh [Am] nữa [Em]

Nhìn [Dm] nhau [F/A] buồn vời [Em] vợi,

Để [G] mùa đông buốt [Bb] giá bờ [Em] vai [Fm] mềm.

Bây [C] giờ [Bm7] tháng mấy [E] rồi [Am7] hỡi em? [Am7]

Anh [Em] đi tìm [Am] mùa [G] xuân trên [C] đời [Em]-[A7]

Mùa [Dm] đông chết [Fm] đi rồi mùa [C#m] xuân

Mắt [Am] em đẹp trời [Dm] sao [G]

Cho mình thương nhớ [C] nhau.