Nghị định 68/2019/NĐ-CP: Cải thiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 14/08/2019, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này áp dụng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Nghị định 68/2019/NĐ-CP quy định về các khía cạnh quan trọng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng như tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, và chi phí quản lý dự án. Ngoài ra, Nghị định này còn quy định về thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019 và thay thế cho Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ban hành ngày 25/3/2015.

Thông tư hướng dẫn

Để đảm bảo sự thực thi hiệu quả của Nghị định 68/2019/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn áp dụng như sau:

Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Thông tư này ban hành định mức xây dựng.

Thông tư số 11/2019/TT-BXD

Thông tư này hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Đây là những bước quan trọng trong việc cải thiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng, giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và nâng cao hiệu quả công trình xây dựng.

Ảnh minh họa

Thông tư 68/2019/NĐ-CP
Thông tư 68/2019/NĐ-CP đóng vai trò quan trọng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Dự toán BNSC
Dự toán BNSC: Phần mềm hỗ trợ quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tiện ích và tính năng của Dự toán BNSC
Dự toán BNSC với nhiều tiện ích và tính năng vượt trội.

Với Nghị định 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn áp dụng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng sẽ được nâng lên một tầm cao mới, đảm bảo việc sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả và bền vững. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về Dự toán BNSC và nhận được mức giá ưu đãi nhất!

FEATURED TOPIC