Mẫu Phiếu Chi Mới Nhất của Bộ Tài Chính: Hướng Dẫn Sử Dụng và Cách Lập

Mẫu Phiếu Chi

Phiếu chi là một trong những tài liệu quan trọng trong quy trình kế toán của mỗi doanh nghiệp. Để giúp bạn thực hiện một cách chính xác và hiệu quả, Bộ Tài chính đã ban hành các mẫu phiếu chi mới nhất. Bài viết này sẽ giới thiệu về 3 mẫu phiếu chi theo các thông tư 132/2018/TT-BTC, 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cách viết vào mẫu phiếu chi để bạn có thể lập phiếu một cách chính xác và tiện lợi.

Mẫu Phiếu Chi theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đây là một trong những mẫu phiếu chi mới nhất do Bộ Tài chính ban hành. Phiếu chi này được sử dụng cho mục đích ghi nhận các khoản chi tiêu trong doanh nghiệp. Mẫu phiếu chi này có các trường thông tin cần điền đầy đủ như tên đơn vị, địa chỉ, số phiếu chi, ngày tháng năm lập phiếu, người nhận tiền, địa chỉ người nhận tiền, lý do nộp, số tiền, kèm theo chứng từ gốc và nhiều trường thông tin khác.

Mẫu Phiếu Chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tiếp theo, chúng ta có mẫu phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mẫu phiếu chi này cũng có các trường thông tin tương tự như phiếu chi theo Thông tư 132. Tuy nhiên, Thông tư 133 có một số điều chỉnh nhằm tăng tính linh hoạt và sự tiện lợi cho người sử dụng.

Mẫu Phiếu Chi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Cuối cùng, chúng ta có mẫu phiếu chi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đây là một trong những mẫu phiếu chi được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kế toán. Mẫu phiếu chi này cũng có các trường thông tin quan trọng như tên đơn vị, địa chỉ, số phiếu chi, ngày tháng năm lập phiếu, người nhận tiền, địa chỉ người nhận tiền, lý do nộp, số tiền và kèm theo chứng từ gốc.

Hướng dẫn cách viết vào mẫu Phiếu Chi

Để viết vào mẫu phiếu chi một cách chính xác, bạn cần tuân thủ các quy định sau:

  • Ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị góc trên bên trái của phiếu chi.
  • Khi lập phiếu chi, ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
  • Phiếu chi cần được đóng thành quyển, mỗi quyển phải ghi số quyển và số của từng phiếu chi.
  • Dòng “Họ tên người nhận tiền”: Ghi rõ họ tên người nhận tiền.
  • Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền và đơn vị công tác của người nhận tiền.
  • Dòng “Lý do nộp”: Ghi rõ nội dung chi tiền, ví dụ như chi trả lương tháng 02, chi mua máy tính để bàn.
  • Dòng “Số tiền” phải ghi cả bằng số và bằng chữ để tránh sửa chữa.
  • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo và có thể ghi chi tiết tên từng loại chứng từ kèm theo.

Phiếu chi được lập thành 03 liên, trình kế toán trưởng và giám đốc ký, sau đó thủ quỹ xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi rõ số tiền đã nhận, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào phiếu. Liên 01 lưu ở nơi lập phiếu, liên 02 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán để vào sổ kế toán, liên 03 giao cho người nhận tiền. (Nếu sử dụng mẫu phiếu chi 02 liên, 01 liên giao cho người nhận tiền, 01 liên doanh nghiệp giữ).

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp đầy đủ thông tin về các mẫu phiếu chi mới nhất do Bộ Tài chính ban hành. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6192 để được tư vấn và hỗ trợ.