Tất cả biểu mẫu kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC đều có ở đây

Bạn đang quản lý kế toán hành chính sự nghiệp và đang tìm kiếm các biểu mẫu và quy trình phù hợp? Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn trọn bộ biểu mẫu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là tài liệu hướng dẫn chi tiết về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, bao gồm danh mục hệ thống tài khoản, các biểu mẫu chứng từ kế toán bắt buộc và các mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách.

Hệ thống tài khoản kế toán

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cung cấp danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán. Bạn có thể tải về trọn bộ biểu mẫu này tại đây.

Hệ thống tài khoản kế toán

Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán

Thông tư này cũng cung cấp danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc. Những biểu mẫu này bao gồm bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp, bảng thanh toán phụ cấp, bảng thanh toán thu nhập tăng thêm, bảng thanh toán học bổng, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán tiền phép hàng năm, giấy báo làm thêm giờ và nhiều biểu mẫu khác. Bạn có thể tải về trọn bộ biểu mẫu này tại đây.

Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán

Danh mục biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán

Thông tư cũng quy định danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách. Bạn có thể tải về trọn bộ biểu mẫu này để lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của đơn vị của mình.

Danh mục biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán

Để thuận tiện cho công việc kế toán của bạn, chúng tôi cung cấp trọn bộ biểu mẫu đính kèm Thông tư 107/2017/TT-BTC. Bạn có thể tải về trọn bộ biểu mẫu này tại đây.

Nếu bạn đang quản lý kế toán hành chính sự nghiệp, đừng bỏ qua trọn bộ biểu mẫu này. Hãy tải về và ứng dụng ngay để quản lý kế toán một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Lưu ý: Đây là bản dịch và bạn có thể sẽ cần chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu của mình.

FEATURED TOPIC

hihi