Chi phí trực tiếp khác trong dự toán xây dựng: Giải đáp và so sánh

Trong quá trình lập dự toán xây dựng, hai khái niệm quan trọng không thể thiếu là chi phí gián tiếp và chi phí trực tiếp khác. Nhưng bạn có biết đúng nghĩa của chúng là gì? Làm sao để xác định chi phí trong dự toán xây dựng công trình? Bài viết này sẽ chứa đầy đủ câu trả lời mà bạn cần.

Chi phí trực tiếp khác trong dự toán xây dựng là gì?

Hiện nay, văn bản hướng dẫn mới nhất về chi phí trực tiếp khác trong dự toán xây dựng là Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và Thông tư 06/2016/TT-BXD. Theo quy định này, “Chi phí trực tiếp khác trong dự toán” được áp dụng cho những công việc thuộc hạng mục chung, nhưng không xác định được chi phí từ thiết kế. Đây là những khoản chi phí cụ thể:

 • Các khoản chi phí thử nghiệm vật liệu của nhà thầu.
 • Chi phí bảo vệ môi trường và an toàn lao động cho người lao động trên công trường và xung quanh.
 • Chi phí vét bùn và bơm nước không thường xuyên.
 • Chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường.
 • Chi phí trực tiếp khác trong dự toán được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí lắp đặt và chi phí xây dựng. Riêng đối với các công trình có nhiều hạng mục, các hạng mục này áp dụng tỷ lệ khác nhau theo loại công trình.

Các công trình xây dựng thủy lợi hoặc thủy điện còn bao gồm các chi phí khác như:

 • Chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống nước kỹ thuật phục vụ thi công công trình.
 • Chi phí đầu tư ban đầu cho công tác vét bùn, bơm nước, bơm thoát nước hố móng sau khi chống lũ, ngăn sông, hệ thống điện phục vụ thi công.
 • Chi phí bơm thoát nước hố móng sau khi ngăn sông hoặc chống lũ.
 • Chi phí thí nghiệm tăng thêm trong việc thi công bê tông đầm lăn (RCC).

Chi phí gián tiếp trong dự toán được hiểu như thế nào?

Khác với chi phí trực tiếp khác trong dự toán xây dựng, chi phí gián tiếp trong dự toán công trình bao gồm:

 • Chi phí chung: Bao gồm chi phí điều hành sản xuất công trường xây dựng, chi phí bảo hiểm lao động, chi phí quản lý chung của doanh nghiệp và chi phí quản lý khác.
 • Chi phí điều hành thi công và nhà tạm để ở.
 • Đối với các công việc từ thiết kế không xác định được khối lượng, bao gồm các chi phí thử nghiệm vật liệu của nhà thầu, chi phí xây dựng nhà để bao che cho máy hay nền móng máy, và chi phí cho kho bãi chứa vật liệu (nếu có).

Cách xác định các chi phí trong dự toán công trình xây dựng

Sau khi hiểu được chi phí gián tiếp và chi phí trực tiếp khác trong dự toán xây dựng, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xác định chi phí trong dự toán xây dựng.

Chi phí xây dựng được xác định dựa trên khối lượng công việc xây dựng đã được đo bóc và tính toán từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật và các bản vẽ thiết kế thi công. Các khoản thuế tính trước và thuế GTGT sẽ được xác định dựa trên định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc công bố.

Chi phí thiết bị cũng được xem là chi phí trực tiếp khác trong dự toán xây dựng. Nó được xác định dựa trên số lượng, khối lượng và chủng loại của thiết bị. Ngoài ra, còn có thể xác định chi phí đào tạo, chi phí lắp đặt, thí nghiệm, chuyển giao công nghệ, hiệu chỉnh và các chi phí liên quan khác.

Tổng kết lại, qua bài viết này, chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về chi phí gián tiếp và đã giải đáp câu hỏi “chi phí trực tiếp khác trong dự toán xây dựng là gì”. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong lĩnh vực xây dựng.