Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng và cách viết

Đoàn viên ưu tú là những cá nhân có đóng góp xuất sắc và tiềm năng trong công việc và cuộc sống, được xem là những người có thể trở thành thành viên Đảng. Tuy nhiên, để giới thiệu một đoàn viên ưu tú vào Đảng, cần có một nghị quyết phù hợp. Dưới đây là mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng và các hướng dẫn viết nghị quyết:

1. Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Mẫu này được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12 năm 2022 như sau:

2. Cách viết mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng

 • Mục kính gửi: Nơi không có chi uỷ thì có thể kính gửi chi bộ.
 • Liệt kê ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cùng với phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực cùng với quan hệ với quần chúng:

Ưu điểm của Đoàn viên:

Về phẩm chất chính trị: Luôn trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như của Đảng…

Về phẩm chất đạo đức và lối sống: Luôn là một người có tinh thần cầu thị, có cuộc sống lành mạnh, trong sạch, luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực…

Về quan hệ với quần chúng: Luôn sống hoà đồng với mọi người, hay giúp đỡ người già, người neo đơn, em nhỏ, các đối tượng yếu thế trong cuộc sống…

Khuyết điểm của Đoàn viên:

Nêu cụ thể những điểm yếu, khuyết điểm của Đoàn viên về năng lực làm việc, học tập trong quá trình công tác, làm việc…

3. 2 biểu mẫu khác về giới thiệu người vào Đảng

 1. Giấy giới thiệu người vào Đảng
 2. Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn

4. Điều kiện được kết nạp Đảng viên là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Điều lệ Đảng, Đảng viên phải là người đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Việt Nam.
 • Có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình làm việc: Nhiệm vụ của Đảng, của cơ quan, đoàn thể, do Điều lệ Đảng quy định… Trong đó, việc đánh giá kết quả này căn cứ vào kiểm điểm công tác hằng năm của Đảng viên.
 • Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
 • Có quan hệ mật thiết với nhân dân.
 • Giữ gìn đoàn kết trong Đảng, thực hiện nghiêm kỷ luật, tổ chức của Đảng.

Đồng thời, về các điều kiện khác, Đảng viên phải chấp hành các quy định nêu tại Hướng dẫn số 01 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng:

 • Có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên. Với người trên 60 tuổi thì phải đáp ứng điều kiện về sức khoẻ, uy tín, công tác, cư trú ở nơi chưa có tổ chức Đảng, chưa có Đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt, được đồng ý bằng văn bản trước khi cấp uỷ ra quyết định kết nạp.
 • Phải tốt nghiệp THCS trở lên trừ người sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, ngư dân phải ra biển thường xuyên để làm việc thì ít nhất phải hoàn thành chương trình bậc tiểu học…
 • Phải dự bị 12 tháng để tiếp tục được Đảng viên chính thức giúp đỡ, giáo dục, rèn luyện, phấn đấu…

Trên đây là mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Thủ tục kết nạp Đảng viên cập nhật mới nhất