Tổng hợp tính chất các sao trong lá số tử vi

Việc tìm hiểu về tính chất các sao (tinh đẩu) là một trong những nền tảng quan trọng để tự học tử vi. Đây là những kinh nghiệm quý báu mà chúng ta nên lưu ý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tổng hợp và khám phá về các tính chất của các sao trong lá số tử vi.

Lưu ý quan trọng

Trước khi bắt đầu, hãy lưu ý những điều sau đây:

 1. Ghi chép lại những phần quan trọng và thú vị của bài viết này. Điều này sẽ giúp bạn nhớ và tìm lại thông tin khi cần thiết.
 2. Đọc kỹ nội dung và ghi nhớ những ý chính. Đây là những từ khóa quan trọng giúp bạn nắm bắt được thông tin một cách hiệu quả.
 3. Kiên nhẫn là điều quan trọng khi nghiên cứu tử vi. Cố gắng học và rèn thêm kỹ năng để có thành tựu trong việc tìm hiểu hoặc áp dụng tử vi vào cuộc sống. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng hiểu biết cơ bản về tử vi là rất quan trọng.

READ MORE:

Tính chất của các sao

Dưới đây là danh sách các sao và tính chất của chúng:

 • Sao Âm Sát
 • Sao treo sao rung
 • Sao Kình Dương và Đà La
 • Sao Văn Xương và Văn Khúc
 • Sao Tả Phụ và Hữu Bật
 • Sao Cự Môn
 • Sao Liêm Trinh
 • Sao Thái Âm
 • Sao Thái Dương
 • Sao Thiên Cơ
 • Sao Thiên Đồng
 • Sao Thiên Lương
 • Sao Thiên Phủ
 • Sao Thiên Tướng
 • Sao Vũ Khúc
 • Sao không phải là sao – Tinh, Diệu
 • Sao không phải là sao: tiền kình hậu đà; lộc tiền nhất vị, thị kình dương?
 • Sao nào chiếu mạng thì được làm vua?
 • Sao Thiên cơ – Phan Tử Ngư
 • Sao Thiên cơ – Vương Đình Chi
 • Sao Tử vi – Chu Vân Sơn
 • Sao Tử vi – Phan Tử Ngư
 • Sao Tử vi – Lục Bân Triệu
 • Sao Vũ khúc – Vương Đình Chi
 • Sao Thiên cơ – Lục Bân Triệu
 • Sao Thái dương – Lục Bân Triệu
 • Sao Vũ khúc – Lục Bân Triệu
 • Sao Thiên đồng – Phan Tử Ngư
 • Sao Thiên đồng- Vương Đình Chi
 • Sao Thiên đồng – Lục Bân Triệu
 • Sao Liêm trinh – Phan Tử Ngư
 • Sao Liêm trinh – Vương Đình Chi
 • Sao Liêm trinh – Lục Bân Triệu
 • Sao Thiên phủ – Vương Đình Chi
 • Sao Thiên phủ – Lục Bân Triệu
 • Sao Thái âm – Vương Đình Chi
 • Sao Thái âm – Lục Bân Triệu
 • Sao Tham lang – Vương Đình Chi
 • Sao Tham lang – Lục Bân Triệu
 • Sao Cự môn – Lục Bân Triệu
 • Sao Thiên tướng – Lục Bân Triệu
 • Sao Thiên lương – Lục Bân Triệu
 • Sao Âm sát – Tạp diệu
 • Sao Phá quân – Lục Bân Triệu
 • Sao Phá quân – Bí cấp
 • Sao Cự Môn
 • Sao Liêm Trinh
 • Sao Phá Quân
 • Sao Thái Âm
 • Sao Thái Dương
 • Sao Tham Lang
 • Sao Thất Sát
 • Sao Thiên Cơ
 • Sao Thiên Đồng
 • Sao Thiên Lương
 • Sao Thiên Phủ
 • Sao Thiên Tướng
 • Sao Tử Vi
 • Sao Vũ Khúc
 • Sao Ân Quang
 • Sao Bạch Hổ
 • Sao Bác Sỹ
 • Sao Bát Tọa
 • Sao Bệnh – Bệnh Phù
 • Sao Cô Thần
 • Sao Dưỡng
 • Sao Đà La
 • Sao Đại Hao
 • Sao Đào Hoa
 • Sao Đẩu Quân
 • Sao Đế Vượng
 • Sao Địa Không – Địa Kiếp
 • Sao Địa Võng
 • Sao Điếu Khách
 • Sao Đường Phù
 • Sao Giải Thần
 • Sao Hoa Cái
 • Sao Hóa Khoa
 • Sao Hóa Kỵ
 • Sao Hóa Lộc
 • Sao Hóa Quyền
 • Sao Hỏa Tinh
 • Sao Hồng Loan
 • Sao Hữu Bật
 • Sao Hỷ Thần
 • Sao Kiếp Sát
 • Sao Kình Dương
 • Sao Lâm Quan
 • Sao Linh Tinh
 • Sao Lộc Tồn
 • Sao Long Trì
 • Sao Lực Sỹ
 • Sao Lưu Hà
 • Sao Mộ
 • Sao Mộc Dục
 • Sao Nguyệt Đức
 • Sao Phá Toái
 • Sao Phong Cáo
 • Sao Phục Binh
 • Sao Phúc Đức
 • Sao Phượng Các
 • Sao Quan Phù
 • Sao Quả Tú
 • Sao Quốc Ấn
 • Sao Suy
 • Sao Tam Thai
 • Sao Tang Môn
 • Sao Tả Phù
 • Sao Tấu Thư
 • Sao Thai
 • Sao Thai Phụ
 • Sao Thanh Long
 • Sao Thiên Hình
 • Sao Thiên Hư
 • Sao Thiên Khôi – Thiên Việt
 • Sao Thiên Không
 • Sao Thiên La
 • Sao Thiên Mã
 • Sao Thiên Quan – Thiên Phúc
 • Sao Thiên Diêu
 • Sao Thiên Sứ – Thiên Thương
 • Sao Thiên Tài
 • Sao Thiên Thọ
 • Sao Thiên Trù
 • Sao Thiên Việt – Thiên Khôi
 • Sao Thiếu Âm
 • Sao Thiếu Dương
 • Sao Trường Sinh
 • Sao Trực Phù
 • Sao Tử
 • Sao Tuế Phá
 • Sao Tướng Quân
 • Sao Văn Xương – Văn Khúc
 • Sao Dương Sát
 • Sao Đào Hoa

(Phù Cừ Cổ Học)

Sao Đào Hoa

Vui lòng chú ý rằng đây chỉ là những ghi chú và chia sẻ cá nhân trong quá trình tự học tử vi. Việc tìm hiểu về tính chất của các sao trong lá số tử vi là một hành trình dài và cần sự kiên nhẫn và đam mê.

FEATURED TOPIC