Bài ca (thơ) về nguyên tử khối của các nguyên tố

Giới thiệu

Bạn từng nghe đến khái niệm Nguyên tử và Nguyên tố chưa? Đây là những khái niệm quan trọng trong ngành Hóa học. Mỗi nguyên tố đều có một nguyên tử khối riêng, tức là khối lượng của nguyên tố đó trong một mẫu nguyên tử.

Trong bài thơ này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về nguyên tử khối của một số nguyên tố quan trọng và thú vị. Hãy để chúng tôi đưa bạn vào chuyến phiêu lưu trong thế giới vi mô của các nguyên tố!

Bài 1

Hai, ba Natri (Na = 23)
Nhớ ghi cho rõ
Kali chẳng khó
Ba, chín dễ dàng (K = 39)

Khi nhắc đến Vàng
Một trăm chín bảy (Au = 197)
Oxi gây cháy
Chỉ mười sáu thôi (O = 16)

Còn Bạc dễ rồi
Một trăm lẻ tám (Ag = 108)
Sắt màu trắng xám
Năm sáu có gì (Fe = 56)

Nghĩ tới Beri
Nhớ ngay là chín (Be = 9)
Gấp ba lần chín
Là của anh Nhôm (Al = 27)

Còn của Crôm
Là năm hai đó (Cr = 52)
Của Đồng đã rõ
Là sáu mươi tư (Cu = 64)

Photpho không dư
Là ba mươi mốt (P = 31)
Hai trăm lẻ một
Là của Thủy Ngân (Hg = 201)

Chẳng phải ngại ngần
Nitơ mười bốn (N = 14)
Hai lần mười bốn
Silic phi kim (Si = 28)

Can xi dễ tìm
Bốn mươi vừa chẵn (Ca = 40)
Mangan vừa vặn
Con số năm lăm (Mn = 55)

Ba lăm phẩy năm
Clo chất khí (Cl = 35.5)
Phải nhớ cho kỹ
Kẽm là sáu lăm (Zn = 65)

Lưu huỳnh chơi khăm
Ba hai đã rõ (S = 32)
Chẳng có gì khó
Cacbon mười hai (C = 12)

Bari hơi dài
Một trăm ba bảy (Ba = 137)
Phát nổ khi cháy
Cẩn thận vẫn hơn
Khối lượng giản đơn

Hiđrô là một (H = 1)
Còn cậu Iốt
Ai hỏi nói ngay
Một trăm hai bảy (I = 127)

Nếu hai lẻ bảy
Lại của anh Chì (Pb = 207)
Brôm nhớ ghi
Tám mươi đã tỏ (Br = 80)

Nhưng vẫn còn đó
Magiê hai tư (Mg = 24)
Chẳng phải chần trừ
Flo mười chín (F = 19)

Bài 3

Hiđrô số 1 khởi đi
Liti số 7 ngại gì chí trai
Cacbon bến nước 12
Nitơ 14 tuổi ngày hoa niên

Oxi 16 khuôn viên
Flo 19 lòng riêng vương sầu
Natri 23 xuân đầu
Magie 24 mong cầu mai sau

Nhôm thời 27 chí cao
Silic 28 lòng nào lại quên
Photpho 31 lập nên
32 nguyên tử khối tên

Lưu huỳnh Clo 35.5 tự mình
Kali 39 nhục vinh chẳng màn
Canxi 40 thẳng hàng
Crom chuỗi ngày tàn phải lo

Mangan song ngũ (55) so đo
Sắt thời 56 đừng cho trồng trềnh
Coban 59 cồng kềnh
Kẽm đồng 60 lập nền có dư

Đồng 63.6 Kẽm 65.4
Brom 80 chín thư riêng phần
Stronti 88 đồng cân
Bạc 108 tăng lần số sai

Catmi một bách mười hai (112)
Thiếc trăm mười chín (119) một mai cuộc đời
Iot 127 chẳng dời
Bari 137 sức thời bao lâm

Bạch kim 195
Vàng 197 tiếng tăng chẳng vừa
Thủy ngân 2 bách phẩy 0 thừa (200.0)
Chì 2 linh 7 (207) chẳng ưa lửa hồng

Rađi 226 mong
Bismut 2 trăm linh 9 cứ trông cậy mình (209)

Bài thơ nguyên tử phân minh
Lòng này đã quyết tự tin học hàn

Ảnh minh họa:

Nguyên tử
Nguyên tử khối của các nguyên tố là yếu tố quan trọng trong ngành Hóa học. (Ảnh: Pexels)

Theo Thethaohangngay

FEATURED TOPIC