Học Chứng chỉ Kế toán Trưởng: Nơi học, Điều kiện, Thi và Cấp chứng chỉ Kế toán Trưởng 2024

Bạn đang mong muốn trở thành một Kế toán Trưởng? Để đạt được mục tiêu này, bạn cần có kiến thức chuyên môn cao, kinh nghiệm phong phú và được trang bị Chứng chỉ Kế toán Trưởng – một yêu cầu bắt buộc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Chứng chỉ Kế toán Trưởng và trả lời những câu hỏi quan trọng như Học chứng chỉ Kế toán Trưởng ở đâu, Điều kiện học, Thi và Cấp chứng chỉ Kế toán Trưởng vào năm 2024?

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kế toán Trưởng

Để trở thành một Kế toán Trưởng, bạn phải đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 54 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/11/2015. Cụ thể, tiêu chuẩn và điều kiện đó bao gồm:

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
 • Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán Trưởng.
 • Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Chứng chỉ Kế toán Trưởng là gì?

Trước khi tìm hiểu về Chứng chỉ Kế toán Trưởng có thời hạn không, ta cần hiểu rõ Chứng chỉ Kế toán Trưởng là gì? Chứng chỉ Kế toán Trưởng là chứng chỉ chứng nhận đã vượt qua bài thi cấp chứng chỉ của lớp bồi dưỡng Kế toán Trưởng. Khóa học này cung cấp, cập nhật kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về kế toán, tài chính, kiểm toán cho học viên.

Chứng chỉ Kế toán Trưởng
Chứng chỉ Kế toán Trưởng được cấp cho học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo

3. Quy định về Chứng chỉ Kế toán Trưởng hiện nay như thế nào?

Theo Điều 10 Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/211 của Bộ Tài chính, hiện tại có 2 chương trình bồi dưỡng Kế toán Trưởng như sau:

 • Khoá học bồi dưỡng Kế toán Trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước).
 • Khoá học bồi dưỡng Kế toán Trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã (gọi chung là kế toán doanh nghiệp).

Ngoài ra, Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định mẫu phôi chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán Trưởng. Trong chứng chỉ cũng rõ ràng nêu rõ chứng chỉ đó dành cho khoá học bồi dưỡng Kế toán Trưởng hành chính sự nghiệp hay doanh nghiệp.

4. Điều kiện học Chứng chỉ Kế toán Trưởng

Để học Chứng chỉ Kế toán Trưởng, bạn cần đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện đã được nêu ở trên. Cụ thể, để học Chứng chỉ Kế toán Trưởng, học viên cần thỏa mãn những điều kiện sau đây:

 • Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:
 • Tối thiểu 2 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
 • Tối thiểu 3 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán. Học viên phải trải qua hai lần làm bài kiểm tra giữa và cuối khóa. Nếu đạt yêu cầu (5/10 điểm trở lên) sẽ được cấp chứng chỉ.
 • Học viên được thi lại một lần bài thi hết học phần không đạt yêu cầu vào cuối khóa học.
 • Khi đạt yêu cầu trong bài thi cấp chứng chỉ Kế toán Trưởng, học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo mã số 012 (mẫu chứng chỉ do Bộ Tài chính ban hành).

Lưu ý: Khi chọn địa chỉ học chứng chỉ Kế toán Trưởng, bạn cần kiểm tra xem chứng chỉ đó có được cấp bởi Bộ Tài chính hay không.

5. Chứng chỉ Kế toán Trưởng có thời hạn không?

Theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, thì thời hạn của chứng chỉ Kế toán Trưởng như sau:

 • Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán Trưởng có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán Trưởng lần đầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 53 của Luật Kế toán. Quá thời hạn 5 năm, học viên có thể yêu cầu cấp lại chứng chỉ phải học lại khoá học bồi dưỡng Kế toán Trưởng.
 • Những người đã đủ điều kiện và được bổ nhiệm làm Kế toán Trưởng 1 lần, Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán Trưởng vẫn có giá trị để bổ nhiệm Kế toán Trưởng từ lần thứ hai trở đi, trừ khi khoảng thời gian không làm Kế toán Trưởng giữa 2 lần bổ nhiệm đã quá 5 năm.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Điều kiện để được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán Trưởng là gì?

Theo Điều 54 Luật Kế toán 2015, để được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán Trưởng, bạn cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

 • Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này.
 • Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán Trưởng.
 • Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Câu hỏi 2: Trường hợp nào thì không được phép đảm nhận vị trí kế toán của công ty?

Theo Nghị định 174/2016/NĐ-CP, không được phép đảm nhận vị trí kế toán trong công ty trong các trường hợp sau:

 • Các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều 52 Luật Kế toán.
 • Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán Trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Câu hỏi 3: Người được bổ nhiệm Kế toán Trưởng nhưng chứng chỉ Kế toán Trưởng đã hết thời hạn 05 năm thì có thể dùng để bổ nhiệm Kế toán Trưởng không?

Theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 199/2011/TT-BTC, Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán Trưởng có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm Kế toán Trưởng lần đầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 53 của Luật Kế toán. Quá thời hạn 5 năm, học viên có thể yêu cầu cấp lại chứng chỉ phải học lại khoá học bồi dưỡng Kế toán Trưởng. Tuy nhiên, những người đã đủ điều kiện và được bổ nhiệm làm Kế toán Trưởng 1 lần, Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán Trưởng vẫn có giá trị để bổ nhiệm Kế toán Trưởng từ lần thứ hai trở đi, trừ khi khoảng thời gian không làm Kế toán Trưởng giữa 2 lần bổ nhiệm đã quá 5 năm.

Câu hỏi 4: Loại chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán Trưởng gồm những gì?

Theo Điều 10 Thông tư số 199/2011/TT-BTC, hiện tại có 2 chương trình bồi dưỡng Kế toán Trưởng như sau:

 • Khoá học bồi dưỡng Kế toán Trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước).
 • Khoá học bồi dưỡng Kế toán Trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã (gọi chung là kế toán doanh nghiệp).

Nếu bạn quan tâm và muốn đăng ký lớp học Kế toán Trưởng hoặc Hành chính Sự nghiệp, vui lòng truy cập đường dẫn này.

Thông qua việc học Chứng chỉ Kế toán Trưởng, bạn sẽ nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một Kế toán Trưởng có năng lực và thành công trong sự nghiệp của mình.