Thông tư 145/2016/TT-BTC: Tiêu chuẩn định giá bất động sản Việt Nam

Việc định giá bất động sản luôn là một nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt đối với các chuyên gia thẩm định. Thông qua Thông tư 145/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính đã ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11, với hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Điều này giúp cho quá trình định giá trở nên mạch lạc, và thẩm định viên có thể áp dụng các phương pháp thẩm định hiệu quả dựa trên tiêu chuẩn này.

Tiếp cận từ thị trường, chi phí, thu nhập

Trong quá trình định giá bất động sản, các chuyên gia thẩm định có thể áp dụng các cách tiếp cận khác nhau từ thị trường, chi phí, thu nhập. Điều này đảm bảo tính chính xác cho quá trình định giá. Thông tư 145/2016/TT-BTC cho phép sử dụng cách tiếp cận từ thị trường, chi phí, thu nhập tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Phương pháp chiết trừ và thặng dư

Ngoài ra, các chuyên gia thẩm định còn có thể áp dụng phương pháp chiết trừ và thặng dư để xác định giá trị quyền sử dụng đất. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, phương pháp này có thể đem lại kết quả định giá chính xác và công bằng.

Áp dụng phương pháp thẩm định giá cho nhà ở

Trong trường hợp định giá nhà ở, các chuyên gia thẩm định thường áp dụng phương pháp so sánh, phương pháp chi phí thay thế và phương pháp chi phí tái tạo. Phương pháp so sánh thường áp dụng cho những căn nhà thuộc khu dân cư đông đúc, trong khi phương pháp chi phí thay thế và chi phí tái tạo thường được sử dụng kết hợp với phương pháp so sánh.

Thông tư 145/2016/TT-BTC đã làm rõ các phương pháp thẩm định giá bất động sản, giúp các chuyên gia thẩm định và các nhà đầu tư có thể định giá chính xác và minh bạch. Tìm hiểu thêm về Thông tư 145/2016/TT-BTC tại đây.

Alt Text
Hình ảnh minh họa: Thông tư 145/2016/TT-BTC (Nguồn: image_url)

FEATURED TOPIC