Mẫu 08: Đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế

Nếu bạn là một doanh nghiệp mới thành lập hoặc có thay đổi hoặc đăng ký thêm số tài khoản ngân hàng, việc thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với Cơ quan thuế là bắt buộc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế theo Thông tư 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế.

Cách điền Mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng

Đầu tiên, hãy cùng nhau xem qua Mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng:

________________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

1. Tên người nộp thuế: …………… …………………… ………………… ……………………
2. Mã số thuế: ………………….. …………………….. …………………….. ……………………
3. Địa chỉ trụ sở chính: …………… ………………… ………………… ……………………
4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
  4a. Tên: ……………… ……………………… ……………………… …………… ………………
  4b. Mã số thuế: …………………… …………………………. …………………….. ………………..
  4c. Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1)         Thông tin đăng ký cũ (2)      Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:
II- Bổ sung thông tin:

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ghi chú:
- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.
- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Tải Mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng mới nhất

Bạn có thể tải Mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế mới nhất tại đây.

Từ bài chia sẻ về Mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế của Tư Vấn DNL, chúng ta đã hiểu rõ hơn về thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế khi mở tài khoản ngân hàng cho công ty. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, hãy để lại câu hỏi của bạn ở khung bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Tìm kiếm có liên quan: Download mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng, Mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng mới nhất, Cách điền mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng, Mẫu đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế, Thông báo tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế, Mẫu công văn thông báo số tài khoản ngân hàng, Đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế, Mẫu 08-MST.

Cùng nhau hoàn thiện thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế!

FEATURED TOPIC

hihi